Enrera
Guia
Dibuix i recreació d'imatges amb el Fireworks MX 2004
 
 

El Fireworks MX 2004: una coctelera?
És de suposar que tots sabeu què fa una coctelera, oi? Efectivament, permet barrejar amb homogeneïtat un conjunt d'elements d'orígens i continguts diferents. Aquest és cada cop més el concepte a partir del qual treballen la majoria dels programes que orienten els seus resultats cap a la creació d'elements susceptibles de ser introduïts tant dins d'aplicacions web com destinats a altres usos i funcions molt més tradicionals. Doncs bé, aquest serà el concepte bàsic a partir del qual treballarem.

El treball a desenvolupar en relació al programa emprat
Com pot deduir-se del paràgraf anterior, el Fireworks MX 2004 és un programa molt polivalent que reuneix un conjunt d'eines amb característiques força diverses. És per això que ofereix una amplia gamma de possibilitats de creació d'imatges, des d'imatges (GIF o JPEG) destinades bàsicament a la web fins a imatges que tindran un destí ben diferent, amb resultats que es diferencien poc dels que obtindríem amb d'altres programes més específics de retoc d'imatges.
Aquest doble vessant, si bé converteix l'eina en un element especialment atractiu en diversos àmbits obliga l'usuari d'aquest curs a haver d'adquirir uns coneixements mínims tant pel que fa al tractament d'imatges com per tot allò referent a la seva incorporació a la web.

L'ordre pautat del treball com a mètode a seguir
En el moment de dissenyar el curs hem partit de la base que per a la majoria dels usuaris és molt més conegut tot allò que fa referència al treball i manipulació bàsica d'imatges de bits que no pas allò que pertany al món de la creació de gràfics vectorials. Ja sabem que alguns usuaris sou fans del Flash, però tot i així el Fireworks fa un tractament dels gràfics força diferent del del Flash i molt més proper a altres programes com ara el Freehand o el Corel.
A partir d'això hem treballat per tal que l'usuari, al llarg dels primers mòduls del curs, aprengui a fer ús de les possibilitats de creació d'imatges que ens ofereix el fet de treballar d'una forma fins ara força desconeguda en l'àmbit educatiu.
Amb el curs en marxa, aprendrem a treballar de forma mixta, és a dir, barrejant traçats gràfics i traçats de bits fins a obtenir resultats de característiques similars als que tindria una imatge d'origen fotogràfic. Durant aquests mòduls, els que corresponen a la part central del curs, seguirem processos molt propers als del retoc fotogràfic.
Tot i el marcat vessant de recreació d'imatges que té aquest curs no podem oblidar que tal i com ja s'insinua més amunt, un dels plats forts que ens ofereix el Fireworks MX 2004 és el de creació d'imatges per a la web. És per aquest motiu que ja a la part final del curs ens dedicarem a estudiar les avantatges de convertir algunes de les nostres imatges a objectes i a veure les possibilitats que, en l'àmbit de les webs, se'ns obren en treballar en aquesta direcció.

Per què de la importància d'aquest ordre?
La raó l'hem de cercar en el propi enfocament pluridisciplinar que resulta del fet de tractar imatges de forma digital.
Hem posat davant la part que és més pròpia a les eines de dibuix ja que el tractament digital de la imatge requereix d'un domini mínim d'aquesta mena d'eines. Quan treballàvem de forma analògica, per poder obtenir uns bons resultats, ens era imprescindible tenir uns coneixements fotogràfics mínims, tant a nivell pràctic dins del laboratori com a nivell de composició i il·luminació. Tot i que aquests coneixements ens poden ser també de gran utilitat dins l'entorn digital, ja que ens ajuden a compondre i entendre millor la imatge com a concepte, l'experiència en alguns camps com és el cas del laboratori no ens són del tot imprescindibles. Al contrari, se'ns fan molt més necessaris coneixements dins de l'àmbit del dibuix i de l'expressió gràfica en general. La raó es ben senzilla: les imatges "fotogràfiques" digitals no són susceptibles de ser tractades mitjançant productes químics, exposicions a la llum o recursos de laboratori sinó, mitjançant eines pròpies del dibuix, del color i dels traçats geomètrics.

 
Amunt
 
 
Format
 
 

Per seguir aquest curs podeu optar entre:

  • Anar consultant en línia els diferents mòduls.
  • Descarregar tot el curs en format HTML, fent clic als disquets que es troben a la portada. Un cop descarregats tots els fitxers, instal·leu-lo executant D115.exe. Després podreu visualitzar el curs en qualsevol navegador, sense necessitat d'estar connectats a Internet.
 
Amunt
 
 
Estructura
 

La durada del curs és de 60 hores, distribuïdes en 6 hores per als mòduls i 12 hores per a la realització del projecte. Els mòduls són:

 
Per realitzar aquest curs es requereixen uns coneixements i destreses bàsiques en el domini de l'entorn Windows, és a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per Internet, enviar correu electrònic...
 
Amunt
   
  Resum de continguts
   
 
Mòdul 1: Introducció al Fireworks MX 2004
  Eines de dibuix
Dibuix de polígons i formes geomètriques simples
Creació, organització, transformació, combinació i alineació de gràfics
   
Mòdul 2: Creació d'elements gràfics
  Finestra de capes.
Creació de màscares.
Edició de màscares.
Efectes amb màscares.
   
Mòdul 3: Opcions de text
  Text, gràfics i imatge
Aplicacions i modificacions de les propietats del text
Conversió de text a objecte.
Combinacions entre text i vectors
Animacions amb text
Noció de símbol
   
Mòdul 4: Modificació i transformació d'elements gràfics
  Opcions i aplicacions de traç i pintat
Opcions i aplicacions de les textures
Degradats
Efectes tridimensionals
Efectes bàsics i filtres
Màscares
   
Mòdul 5: Eines i treballs amb imatges de bits 1
  Histograma, gamma tonal i eines de control
Eines de selecció i operacions d'integració
Control de les mesures i resolució de les imatges
Eines de modificació de la perspectiva i proporcionalitat de la imatge
Filtres de desenfocament
Eines de modificació del color
Característiques bàsiques de les eines de restauració
Modes de fusió
   
Mòdul 6: Eines i treballs amb imatges de bits 2
  Eliminació d'elements indesitjats i restauració de fons
Aplicació d'efectes a la imatge
Panoràmiques
Màscares de capa
Aplicació d'efectes d'ombra i relleu
Modes de fusió
   
Mòdul 7: Integració d'elements diversos
  Eines de mapes de bits
Eines de traçats de vectors
Eines de text
Màscares
Filtres
   
Mòdul 8: Treballar amb imatges per a la web. Mapes d'imatges
  Optimització d'imatges
Símbols i instàncies de símbol
Animacions
Comportaments incorporats
Particions i fragments d'imatge
 
Amunt
 
 
Requeriments tècnics
 
  Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar-se amb el Fireworks MX 2004 i poden ser visualitzats amb els navegadors Netscape i Internet Explorer (versió 4 i superiors) amb les opcions Javascript i Cookies activades (eines disponibles al CD-ROM Materials de Formació).
  Per poder visualitzar de forma correcta les animacions cal disposar com a mínim del FlashPlayer5.
   
 
Icones i elements de navegació
 
 
Les icones utilitzades són:
 
 
Informació. Indica la presència d'informació complementària al final de l'arxiu sobre el contingut que s'està tractant a la pàgina.
Informació
Nota. Permet accedir a una finestra que conté informació d'ajuda per tal de poder aclarir algun concepte que s'està explicant.
Pràctica
Pràctica. Treball que s'ha de realitzar seguint les propostes guiades. Aquestes pràctiques són personals i no s'han d'enviar al tutor del curs.
Atenció !
Comentari. Aquesta icona indica suggeriments, comentaris i idees complementàries a la documentació i a la pràctica desenvolupada.
Flash/ Vídeo...

Imatges en moviment. Aquesta icona ens indica que ens trobem davant d'una animació en format vídeo, pel·lícula Flash...

   
 
Amunt
   
 
Els elements de navegació són:
 
1
Permet accedir a qualsevol mòdul o pràctica.
1
Ens indica la pràctica activa en què estem treballant.
Indica la presència d'una pràctica complementària.
Enrera
Permet retornar al nivell anterior.
Exercicis
Permet accedir a l'exercici del mòdul.
Amunt
Permet el retorn a l'inici de la pàgina consultada.
Guia
Permet accedir a la guia del curs.
Permet accedir al projecte del curs.
Permet la descàrrega dels materials del curs.
 
Amunt
   
  Advertència
   
  Les imatges que hagueu de recuperar de cada mòdul, cal que les cerqueu a la carpeta indicada a cada pràctica. No utilitzeu els arxius recuperats directament des del navegador, ja que això pot provocar algunes alteracions com ara canvis de mesures i/o aplanaments a les imatges de forma que aquest fet impedeixi el desenvolupament correcte de la pràctica.
   
   
 
Tutoria
 
 
A cada participant se li assigna un tutor o tutora que l'assessorarà i l'orientarà en el treball dels diferents mòduls. L'alumnat pot formular les consultes i preguntes que calgui per correu electrònic. Mitjançant aquest procediment, pot demanar orientacions, suggeriments i recomanacions per desenvolupar el seu treball. La persona responsable de la tutoria farà un seguiment personal del procés de cada participant a partir dels exercicis.
 
Amunt
 
 
Lliurament d'exercicis
 
 
El lliurament dels exercicis de cadascun dels mòduls l'haureu de fer mitjançant un fitxer adjunt a un correu electrònic adreçat al vostre tutor dins els terminis previstos.
  Haureu d'anomenar aquests arxius amb el vostre nom d'usuari de la XTEC seguit del sufix corresponent a cada mòdul. Per exemple: lcasas1_m1.
  Donat que els arxius generats al final del darrer mòdul i del projecte poden en alguns casos tenir un pes que superi l'admès a la bústia de la Xtec, es aconsellable que quan aquest arxiu superi 1,4 Mb es trossegi i s'enviïn totes i cadascuna de les parts en missatges consecutius. Aquesta operació pot fer-se de forma fàcil i senzilla amb el programa Tisores del qual en trobareu una versió operativa dins del Cd-Rom dels Materials de Formació.
 
 
Calendari
 
 

Vegeu calendari de l'activitat.

   
 
  Amunt