Enrera
Projecte
Dibuix i recreació d'imatges amb el Fireworks MX 2004
  Mòduls
1
2
3
4
5
6
6
6
   
 
 
En finalitzar els treballs específics de cada mòdul, heu de fer un projecte final, que consisteix a realitzar quatre gràfics, utilitzant imatge, dibuix i text, que il·lustrin, cadascun d'ells i de manera sensible, una festa popular. Per exemple: un correfoc, una trobada de castellers, una trobada de gegants i una festa de carnestoltes.
  Penseu aquests gràfics de forma que es presentin amb una certa unitat d'estil i en funció de la seva aplicació en el disseny de pàgines web.
  Recordeu que el projecte final és un element definitiu i necessari per a poder obtenir el certificat del curs.
   
  Característiques
   
 
En el conjunt d'aquests treballs, heu d'aplicar-hi els diferents coneixements adquirits al llarg del curs:
  Creació d'elements gràfics amb les eines de dibuix vectorial.
  Modificació i transformació d'elements gràfics.
  Organització de capes i màscares.
  Aplicació d'efectes i filtres.
  Composició de dibuix, imatges i text.
  Retoc fotogràfic i eines de mapes de bits.
  Animació.
Podeu desenvolupar els gràfics de manera que el vostre treball es pugui integrar en un cas pràctic, com ara la web del vostre centre.
L'aspecte i la presentació dels dissenys ha de ser homogènia i coherent. Eviteu que es converteixin en un mostrari de lletres, colors i efectes.
Assegureu la correcció ortogràfica.
Podeu utilitzar per a cada gràfic una mida aproximada de 500x400 píxels.
Comproveu el funcionament de les animacions, botons, imatges canviants, etc.
Controleu la resolució i garantiu la correcta visualització.
Una vegada acabat el projecte final, disposeu tots els fitxers generats que siguin necessaris per a la correcta visualització en un arxiu ZIP i identifiqueu-lo amb el vostre nom d'usuari de la XTEC seguit del sufixe _prj. Atenció: no es necessari que dins d'aquest zip hi hagi els arxius png que heu obtingut com a resultat de la confecció del projecte.
   
  Consideracions
  Tant les imatges com el contingut dels vostres gràfics han de ser originals i d'elaboració pròpia.
  El projecte ha de ser de nova creació i no una adaptació de gràfics ja existents.
   
  Proposta del projecte
  Seguint el calendari del curs i abans de començar el projecte, heu de trametre un missatge al vostre/a tutor/a fent-li saber la temàtica i descripció detallada dels vostres gràfics (podeu adjuntar-hi un esbós). A partir de l'acceptació del projecte final i amb els suggeriments i les orientacions que aquest/a cregui oportunes, podeu començar-lo.
   
  Material de suport
  Per tal de facilitar-vos la feina, i si ho creieu oportú, podeu utilitzar algunes de les imatges que podeu trobar dins la carpeta anomenada im_fest o bé clicant directament aquí.