Enrera
Mòdul 3
Discapacitat Visual i TIC
  Pràctica
1
2
3
4
5
6
6
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Eines d'accessibilitat específiques. Ampliador i revisor de pantalla.
   
  Objectius
   
 

L'acollida d'alumnes amb discapacitat visual dins de l'aula d'informàtica suposa en molts casos haver d'afrontar noves formes d'utilitzar els recursos informàtics existents i molt sovint el fet d'utilitzar programes específics tals com ampliadors i revisors de pantalla que porta el mestre itinerant de l'ONCE.

Aquestes eines d'accessibilitat específiques possibiliten que els alumnes amb deficiència visual o ceguesa puguin utilitzar els programes estandar com fan els seus companys.

En aquest mòdul aprendreu a utilitzar alguns d'aquests recursos: ampliadors i revisors de pantalla.

 

  Els objectius d'aquest tercer mòdul són:
   
 
 • Objectiu 1. Adquirir una visió general de les tecnologies i tècniques específiques utilitzades pels alumnes amb deficiència visual o amb ceguesa.
 • Objectiu 2. Instal·lar una versió demostració i conèixer el Jaws com exemple de revisor de pantalla en entorn Windows.
 • Objectiu 3. Instal·lar una versió demostració i conèixer les opcions bàsiques del magnificador de pantalla Zoomtext en entorn Windows.
 • Objectiu 4. Conèixer les adaptacions de programari en entorn Linux.
 • Objectiu 5. Adquirir uns coneixements bàsics per tal de donar suport a l'alumne amb discapacitat visual que utilitza aquestes eines específiques dins de l'aula d'informàtica.
   
  Continguts
   
 
 • Pràctica 1. Instal·lar el Jaws i veure els conceptes bàsics.
 • Pràctica 2. Utilitzar les tecles bàsiques de funcionament dels Jaws.
 • Pràctica 3. Magnificador de pantalla: com instal·lar el Zoomtext.
 • Pràctica 4. Conceptes bàsics del Zoomtext: modificacions de colors de fons de pantalla i del punter del ratolí.
 • Pràctica 5. Conceptes bàsics del Zoomtext: opcions d'ampliació i formes de treball.
 • Pràctica 6. Utilitzar el Zoomtext en aplicacions estándar de Windows. Lector de documents.
 • Pràctica 7. Visió de les eines en entorn Linux.