D138: Logopèdia i TAC

Mòdul 4: Lèxic (Anna Fontelles)

Objectius

  1. Facilitar recursos TIC per a adquirir vocabulari dins d’un context.
  2. Exemplificar el treball de categorització amb els recursos TIC.

Continguts

El lèxic forma part del contingut del llenguatge, és allò sobre el que es parla. Hi ha alumnes que manifesten dificultats d’accés al lèxic. Fan un ús freqüent de deïctics i de mots crossa que posa de manifest la dificultat d’usar el llenguatge com un element de representació més enllà de l’ara i aquí. Són alumnes que tenen un coneixement limitat de l’entorn, ja sigui perquè han tingut molt poques experiències o pel seu ritme lent de desenvolupament. Poden presentar un comportament lingüístic: B, C, D o H.
Hi ha fonamentalment dues maneres d’adquirir vocabulari: per contacte i per aprenentatge conscient. L’aprenentatge per contacte implica que l’alumnat entra en contacte amb els mots dins d’un context ja sigui en un conte, en un joc, o en una situació de la vida quotidiana. Sovint el significat es dedueix pel context lingüístic i extralingüístic que acompanya el nou mot. En canvi, en l’aprenentatge conscient, el significat del mot s’explícita i se’n poden comentar determinades característiques gramaticals.
El treball amb l’ordinador ens permet aquests tipus d’activitats. Les activitats d’adquisició de lèxic haurien d’anar acompanyades del seu ús en altres situacions i contextos per tal que l’alumne l’arribi a integrar d’una manera autònoma i l’incorpori a la parla quotidiana. Hem de plantejar activitats que vagin de les parts al tot; per exemple: pera, fruita, aliment. I activitats inverses, per exemple: vehicle, moto.
Hem de tenir en compte que no només es treballaran els noms sinó també els adjectius, verbs, adverbis, ... i la seva utilització en els processos comunicatius.
Per exemple si treballeu davant de la pantalla de l’ordinador o teniu material imprés, es pot relacionar, posem pel cas, les accions que representen amb les accions que ha fet l’alumne o l’alumna durant el dia.
Podeu classificar:

Construir frases amb les accions, noms, ..., dels jocs elaborats o de la pantalla de l’ordinador. Establir relacions de causalitat, relacions de possessió, ...
Les estratègies bàsiques per a aquest alumnat podrien ser la imitació idèntica, la correcció implícita i la substitució instructiva.

En les TIC podeu trobar materials per a:

D’aquestes activitats en trobareu de més o menys contextualitzades, de més o menys atractives, de més o menys adients al vostre alumnat. Serà la vostra “estratègia” la que us guiarà en l’encert de la tria i/o elaboració.
Aquí només pretenem oferir-vos una pinzellada del molt material que podeu trobar i elaborar. Com en el següent:

Recull de lèxic

http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes1.htm#botigues http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes2.htm#accions

http://www.xtec.cat/dnee/index.htm. Trobareu més informació a la pràctica 2 del mòdul 7.

http://www.edu365.cat/infantil/llegir/paraules.swf

http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/viure/

Aneu a la pàgina d’inici de l’edu365, cliqueu a primària| llengua| catalana| i a la part dreta superior, feu clic a: JClic. La primera activitat que trobareu és: vocabulari d’accions.
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/index.htm#

-Aneu a la pàgina d’inici de l’edu365, cliqueu a primària| llengua| catalana i a la part dreta superior, feu clic a JClic. Trobareu l’activitat: Activitats de llengua per al cicle inicial.
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/index.htm#
-Aneu a la pàgina d’inici de l’edu365, cliqueu a infantil| llengua| matemàtiques i a la part esquerra, trobareu l’activitat:TEQ: conceptes bàsics.
http://www.edu365.cat/infantil/mates/index.htm
-Aneu a la pàgina del CREDA-Lleida: materials|recursos per a la intervenció en el llenguatgei trieu: vocabulari Bàsic.
http://www.xtec.cat/creda-lleida/mataval.htm