D138: Logopèdia i TAC

Mòdul 8: Tipologies textuals: Contes, poemes i receptes (Sònia Clarà)

Índex

Taula de continguts

Introducció

Llegir és el procés mitjançant el qual es comprèn un text escrit. Aquest procés no consta només d’una decodificació de paraules sinó que requereix també la seva comprensió. Si en el concepte de lectura la comprensió passa a primer terme, llegir serà un procés actiu.

La persona que llegeix ha de construir el significat del que està llegint a partir del que diu el text, dels seus coneixements previs i de l’objectiu de la seva lectura.

Llegir és aconseguir un objectiu perquè sempre llegim amb alguna finalitat . I per reflexionar sobre aquesta afirmació només cal preguntar-nos si llegim de la mateixa manera una novel·la que el diari o si llegim de la mateixa manera la cartellera dels cinemes quan no sabem quina pel·lícula volem veure que quan només volem saber a quina hora comença la pel·lícula que ja tenim triada.

Així mateix escriure és el procés mitjançant el qual es produeix el text escrit . Aquesta definició ens fa pensar que l’escriptura no consisteix només en saber posar lletres i signes sinó que es tracta d’un procés més complex que permet elaborar l’escrit. I aquesta forma d’entendre l’escriptura fa adonar-nos que per produir un text caldrà definir primer un context (destinatari, emissor, finalitat) i seguir després els processos de planificació, textualització i revisió del mateix

Aquests processos no es donen necessàriament de forma lineal, sinó que durant el procés de producció del text es pot tornar a ells sempre que calgui.

Quan es parla de planificació ens referim a les decisions que pren la persona que escriu per configurar el text (generació d’idees, organització de les idees, establiment d’objectius).

El moment de la textualització és molt complex perquè cal tenir present que entren en funcionament molts sabers.

Una persona que escriu per poder elaborar un text haurà de confegir paraules, dominar l’instrument que fa servir per escriure, utilitzar factors lèxics i sintàctics, tenir present la cohesió textual, estar d’acord amb els propòsit que havia elaborat en la planificació, etc.

La revisió és molt important dins del procés de producció d’un text perquè permet a la persona que escriu fer tots els canvis que consideri necessaris fins quedar-ne satisfeta davant de l’escrit.

Coneixem cinc tipus de textos narratius diferents:

En aquest mòdul es treballaran diferents tipus de text amb diferents programes informàtics per tal de veure’n les seves utilitats.

Objectius

Continguts