Índex

Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és aprendre a identificar i estructurar correctament llistes d'ítems segons el seu significat (llista d'ítems desordenades, ordenades i definicions). A continuació s'explica l'ús adeqüat i accesible dels enllaços.

Continguts

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS Level Double-A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0