Índex

Objectius

Aquest mòdul tracta de la inclusió d'imatges i objectes sense restar validesa i accessibilitat al document web.

Continguts

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS Level Double-A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0