Enrera
Mòdul 4
Disseny i creació de pàgines web
 
Presentació de dades en taules
   

Com heu pogut veure a la pràctica 3, podeu crear una taula a partir d'un fitxer de text pla, on el contingut de cada cel·la està separat per comes i cada fila nova és un retorn de línia.

Podeu escollir entre fer un d'aquests dos exercicis:

Pràctica

Exercici 1

Es proposa crear una taula a partir de les dades d'una sèrie de competicions esportives en les quals participin alumnes del vostre centre.

La primera línia contindrà: Nom, Salt de long., Salt d'alçada, Velocitat...

I les línies següents, el nom de l'alumne/a i, seguidament, separat per comes, les puntuacions.

Podeu partir, si us és més còmode, d'un full de càlcul desat en format delimitat per comes, o bé anotar directament les dades seguint aquest format:

NOMS, Salt longitud, Salt d'alçada, Velocitat, Llençament, Llençament lliure (bàsquet), penaltis futbol
Miquel L., 1.23, 0.86,0.58,2.24,6,0
Abel S.,0.16,0.45,0.38,1.9,3,2
Andreu M.,1.18,0.23,0.32,2.15,5,3

A partir d'aquí, feu la importació del fitxer al Dreamweaver MX 2004 i doneu format a la taula.

Creeu i apliqueu estils de text per als rètols i per a les dades, tal com s'explica al final de la pràctica 4.

Deseu el fitxer amb el nom esports.htm, transferiu-lo a la carpeta m4 del servidor i envieu un missatge al vostre tutor/a. Recordeu que, a la pràctica 3 del mòdul 2, teniu explicat la forma de fer la transferència dels fitxers.

 

Pràctica

Exercici 2

Si ho preferiu, podeu partir d'unes dades extretes de: http://www.idescat.net/, relatives a la

"Població segons lloc de naixement i nivell d'instrucció. Població 10 anys i més Província de Barcelona. Any 2001"

que trobareu al fitxer de full de càlcul taula.xls. Un cop obert aquest fitxer amb Excel o amb el vostre programa de full de càlcul preferit, deseu-lo en format CSV (delimitat per comes).

Tot seguit, importeu el fitxer resultant al Dreamweaver MX 2004, i observeu que, en aquest cas, les dades de cada cel·la estan delimitades per punt i coma.

Un cop feta la importació, inseriu el títol i doneu format a la taula i al text. El resultat pot ser semblant al que veieu al fitxer instruc_2001.pdf, i, perquè us quedi així, heu de crear i aplicar alguns estils de text, tal com s'explica a la pràctica 4.

  Deseu el fitxer amb el nom instruccio.htm, transferiu-lo a la carpeta m4 del servidor i envieu un missatge el vostre tutor/a.
 
Amunt