Enrera
Mòdul 4
Disseny i creació de pàgines web
  Pràctica
1
2
3
4
5
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Inserció d'objectes a la vostra pàgina web
   
   
  Objectius
   
 
 • Inserir taules en una pàgina web.
 • Modificar les propietats d'una cel·la.
 • Inserir imatges en una taula.
 • Inserir dades en una taula a partir d'un fitxer de text pla.
 • Definir les propietats d'un text.
 • Saber mantenir la uniformitat del text de diferents pàgines vinculades.
   
  Continguts
   
 
 • Les taules. Propietats de les cel·les d'una taula
 • Alineació dels objectes a les cel·les
 • Distribució de dades en una taula a partir d'un fitxer de text
 • Taules amb text i amb imatges
 • Els enllaços externs i interns
 • Propietats del text d'una pàgina
 • Aplicació de propietats comunes al text de diferents pàgines lligades (full d'estils CSS)