Enrera
Mòdul 4
Disseny i creació de pàgines web
  Pràctica
1
2
3
4
5
6
   
Exercicis
Exercicis
 
 

Inserir imatges i text en una taula

La finalitat de la pràctica següent és la creació d'una pàgina on es relacionin tres webs de la comarca de la Garrotxa, amb la seva descripció i una imatge de cada enllaç. La utilització d'una taula facilitarà columnar, facilitarà l'alineació i la presentació de les imatges i el text a la pàgina.

L'objectiu serà construir un portal amb enllaços a llocs d'interès de la Garrotxa igual o semblant al del fitxer websintres.htm.

   
Desenvolupament de la pràctica
   
Pràctica

Primer de tot, creeu una pàgina nova, poseu-li el color de fons blanc des de Propiedades de la página (#FFFFFF), i deseu-la amb el nom garrotxa.htm. És convenient desar la pàgina tant al principi com al final del vostre treball per no perdre'n l'estructura.

Inseriu una taula d'una sola fila i una columna amb els valors següents:

 • Una amplada de 661 píxels
 • Amplada interior: 8
 • Espai entre cel·les: 0
 • Contorn: 0

Propietats de la taula

Apliqueu el color de fons de la cel·la #33FFFF, que correspon a un blau verdós.

Dins la cel·la, escriviu el text: Webs d'interès

Ara, procediu a crear un estil de text per a aquest títol, tal com heu vist a la pràctica anterior.

 1. Des del meú desplegable Estilo de la finestra Propiedades, veureu un estil de text nou, que anomenareu Titol1.
 2. La font de lletra serà Arial, Helvetica, sans serif de 24 píxels en negreta.
 3. A la categoria Bloque, apliqueu Alineació vertical i de text centrada.
  Ara, només s'ha d'aplicar aquest estil al títol que acabeu d'escriure.
 

  Just a sota, creeu una taula nova de 649 píxels d'amplada, tres files, dues columnes, 8 d'amplada interior i sense contorn.
 

Propietats de la taula

 


Inserir les imatges

Des del menú Insertar, inseriu les imatges olot.gif, parc_garrotxa.gif i net.gif a cadascuna de les cel·les de l'esquerra. Descarregueu-les fent clic sobre l'enllaç amb el botó dret (Anomena i desa la destinació). Observeu que, a la finestra Propiedades, us ha quedat definit a Origen la ruta de la ubicació d'aquestes imatges. Si volguéssiu canviar-la o modificar el lloc on es troba, podeu localitzar-la fent clic sobre la carpeta petita del costat.
Origen de la imatge Redimensioneu, si cal, la línia central de separació de les columnes per ajustar-les.

Enllaços sobre les imatges

Ara feu que aquesta imatge sigui un botó d'enllaç a la web: http://www.olot.org/turisme/. Escriviu aquesta adreça a Vínculo de la finestra Propiedades:

Víncle de la imatge. En aquest cas, la imatge us porta a una adreça externa, però si volguéssiu que us enllacés amb un altre arxiu local, el podríeu localitzar a través de la carpeta groga. També haureu d'afegir a Destino el paràmetre _blank perquè aquest enllaç s'obri en una finestra nova mantenint la vostra. Això és molt important fer-ho sempre als vincles externs.Destinació _blank

Recordeu d'anar desant el treball a mesura que aneu treballant.

 

Atenció !
Un cop arribat aquest punt, repasseu per un moment el que heu vist al mòdul 1 sobre el codi HTML.
 

Feu clic sobre la pestanya Veure codi i disseny (menú Ver | Codigo y diseño) i visualitzareu el codi font que el Dreamweaver està escrivint al mateix temps que feu aquesta pàgina.

En fer clic sobre la imatge olot.gif us apareixerà seleccionat el codi que us ha inserit:

<a href="http://www.olot.org/turisme/" target="_blank"><img src="imatges/olot.gif" width="230" height="102" border="0"></a>

Repasseu-ho:

 • L'etiqueta <a href= " " indica un enllaç.
 • Seguidament, hi ha la URL entre cometes.
 • El paràmetre target="_blank" indica que aquesta URL s'obrirà en una finestra nova.
 • L'etiqueta següent <img src=" " indica la imatge que, en aquest cas, serà l'objecte que us portarà a la URL.
 • El nom del fitxer, també entre cometes, va precedit del nom de la carpeta on està ubicat (imatges) i de la barra de dividir.
 • A continuació, us ha escrit l'amplada i l'alçada que tindrà la imatge (320 x 102).
 • border="0" indica que la imatge apareixerà sense cap contorn. Podeu provar de canviar el 0 per 1, 2 o 3 per visualitzar l'efecte.
 • Finalment, heu de marcar el final d'aquest enllaç amb l'etiqueta </a>.
Insistim en aquest punt, ja que un dels errors més freqüents que solen aparèixer, fins i tot en dissenyadors experts de pàgines web, és la no visualització de les imatges que s'han inserit a cauda d'errades petites de sintaxi a la ruta on es troben.
Pràctica

Inserir el text

Ara només us queda introduir el text a les cel·les corresponents i donar-li el format adequat. Per estalviar-vos feina, podeu copiar-lo directament des de l'arxiu t1m4p1.rtf.

Estil de text

Desplegueu el menú Estilo de la finestra Propiedades per crear-ne dos de nous que anomenareu text i vincle, respectivament.

L'estil vincle tindrà les propietats següents:

Estil text

 • Tipus de font: Verdana, Arial, Helvetica, sans serif
 • Mida: 10 píxels
 • Estil: gruix i variat: normal
 • Bloc: alineat a l'esquerra

Estil vincle

 • Tipus: Arial, Helvetica, sans serif
 • Mida: 10 píxels
 • Color: #2A00FF
 • Estil: gruix i variat: normal
 • Bloc: alineat a la dreta
  Un cop creats els estils, els apliqueu sobre cadascun d'aquests estils i, així, aconseguiu que tot el text tingui un aspecte uniforme.
 

Finalment, per acabar de polir la pàgina, inseriu la línia blava que hi ha sota la taula:

 • Inseriu un salt de línia de text.
 • Inseriu una taula amb una sola fila i una columna de 660 píxels d'amplada. La resta de paràmetres d'aquesta taula els poseu a zero. El color de fons serà el mateix que heu posat a la capçalera (#33FFFF).
   
Atenció !

Les taules us permeten situar els elements de la web de manera ordenada.

 • Creeu la taula amb dues columnes que us separaran convenientment les imatges del text.
 • Inseriu les imatges i el text a les cel·les corresponents.
 • Inseriu els enllaços.
 • Apliqueu els estils de text per donar-li uniformitat.
  A la pràctica 5, veureu la manera de crear fulls d'estil CSS, que us servirà per utilitzar els mateixos estils de text a diferents pàgines, sense necessitat de definir-los per a cada una.
   
 
Amunt