Enrera
Mòdul 1
Disseny i creació de pàgines web
  Pràctica
1
2
3
4
5
6
7
8
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  El llenguatge HTML
  Justificació
 

Entreu a qualsevol pàgina web amb el navegador que tingueu definit per defecte. Des del menú Visualitza, escolliu l’opció Font de la pàgina (Ver | Código fuente, en el cas d'Internet Explorer). Se us obrirà una finestra amb un codi que, en aquest moment, se us farà poc intel·ligible.

Si heu optat per fer-ho amb Internet Explorer, se us obrirà el bloc de notes del Windows amb un conjunt de codis complexos. Es tracta del llenguatge HTML (Hipertext Markup Language) amb el qual està escrita aquesta pàgina, i que el vostre navegador interpreta (Mozilla Firefox, Konqueror, Opera, Internet Explorer) i us visualitza la pàgina tal com esteu acostumats.

En realitat, aquest és el codi que hauríeu d’escriure per crear la vostra pàgina i que es visualitzés tal com esteu acostumats a veure-la. Fins fa pocs anys, per a la creació de pàgines web, era imprescindible conèixer en profunditat aquest llenguatge de marques, i la seva elaboració resultava feixuga, ja que s'havia d’utilitzar editors de text pla. Posteriorment, aquests editors van anar incorporant macros que inserien codi HTML entre el text de la web. Però, actualment, es disposa de programes editors professionals que permeten crear-la amb molta més comoditat: escrivim un document de Word i li apliquem directament els colors, imatges, graelles i qualsevol element multimèdia, de tal manera que el coneixement de HTML no es fa estrictament necessari.

Tant en aquest curs d’iniciació com el curs avançat de creació de pàgines web, aprendreu a utilitzar l’entorn de treball del programa Dreamweaver MX 2004, el qual disposa de les opcions característiques de qualsevol editor del tipus WYSIWYG (What You See Is What You Get). Amb ell podeu incorporar els elements més habituals en una pàgina web, com ara text, imatges, taules, enllaços, etc.

El fet de disposar d’editors potents no us hauria de fer abandonar el coneixement del llenguatge de marques HTML. Cal conèixer, doncs, aquest codi, ja que programes com el Dreamweaver 2004 MX permet fer-ho automàticament.

La resposta seria semblant a la que podríeu donar a la pregunta: “cal conèixer la taula de multiplicar o utilitzem la calculadora directament?”

És clar que les dues coses són importants i, en determinants moments, tenen la seva importància relativa. Encara que aquests editors demostren una gran potència per al vostre propòsit, conèixer les etiquetes bàsiques d’una pàgina web us ajudarà a corregir en moments puntuals aquells detalls que el programa editor no us permet fer automàticament, o practicar aquells petits retocs de la vostra web personal o de centre des de qualsevol ordinador on no disposeu de cap editor avançat. Per això, abans d’endinsar-vos en el coneixement del programa editor, es creu convenient donar a conèixer els elements de codi més bàsics.

Amb aquest primer mòdul, no es pretén estudiar en profunditat totes les directives i les etiquetes del llenguatge HTML, ja que les podreu anar veient sense cap esforç a mesura que aneu avançant o podeu consultat diferents manuals en moments puntuals. Sols veureu aquells que us donaran la base de coneixement inicial.

Començareu a fer unes pàgines senzilles, en les quals aprendreu a inserir un text amb atributs senzills, una graella petita i alguns enllaços.
  Objectius
 
  • Conèixer l'estructura bàsica d'una pàgina web amb llenguatge HTML.
  • Conèixer les directives bàsiques d'atributs de text.
  • Conèixer les directives bàsiques per visualitzar taules.
  • Conèixer el funcionament dels enllaços d'una web.
  • Saber editar una web afegint modificacions i utilitzant un editor de text pla.
   
  Continguts