Enrera
Mòdul 5
Disseny i creació de pàgines web
  Pràctica
1
2
3
4
5
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Objectius
   
  Elaboració d'una interfície en una espai web:
   
 
  • Concepte d'interfície
  • Necessitat de comptar amb una interfície adient
  • Tipus d'interfície: elements de disseny
  • Mètodes per a l'elaboració d'una interfície
  • Problema de l'accessibilitat
  • Creació i manipulació d'imatges
   
  Continguts
   
 
  • Consideracios prèvies: motius per a una interfície
  • Elaboració d'una interfície amb taules
  • Elaboració d'una interfície amb capes
  • Treball amb el programa Fireworks MX 2004