Enrera Mòdul 3
Dibuix lineal amb ordinador (AutoSketch)---
Pràctica 

L'objectiu d'aquesta pràctica és dibuixar una estructura metàl·lica tipus Meccano aprofitant les eines de Copiar, Escalar, Girar i Traslladar.
 
Desenvolupament de la pràctica
 • Utilitzant una reixeta de 5 mm, dibuixeu la peça següent:
 • Seleccioneu tota la peça, premeu el botó Escalar  i poseu com a factor d'escala 0.5 a la barra d'edició. Premeu Enter i seleccioneu com a punt base un punt qualsevol (sempre que tingueu la reixeta activada).
 • Quan teniu la peça seleccionada, a la barra d'edició hi apareix la informació "10 entities selected" i al seu costat el botó Group (Agrupar (només en la versió 6). Feu clic a aquest botó i a partir d'aquest moment els 10 objectes que formen la peça es comporten com un de sol. Si treballeu amb la versió 5, cada vegada que vulgueu afagar la peça us heu d'assegurar de seleccionar tots els objectes que la formen (no és gaire feina).
 • Amb la peça seleccionada, premeu el botó Copiar . Assegureu-vos que teniu la reixeta activada i creeu dues còpies de la peça (deixeu-les a qualsevol lloc).
 • Una de les còpies heu d'allargar-la i afegir-li un forat més. Per a fer això utilitzareu l'eina Stretch (Estirar) . Seguiu els passos que s'indiquen a continuació.
 • De la barra de botons Seleccionar, feu clic al botó Marquee.
 • Amb l'eina Marquee dibuixeu un requadre a un dels extrems de la peça.
 • Premeu a continuació el botó Estirar  i feu clic al centre de dos forats consecutius, d'esquerra a dreta de la peça, de manera que s'allargui aquesta distància.
 • Desactiveu el rectangle Marquee amb el botó Clear Marquee  de la barra Seleccionar.
 • Dibuixeu el forat que falta. Podeu fer-ho amb l'eina Copiar .
 • Seleccioneu una de les barres de 6 forats. Feu clic a l'eina Rotate (Girar)   i al quadre de la barra d'edició poseu-hi el valor 53.13º. Com a punt base del gir escolliu el centre del darrer forat de l'esquerra de la barra.
 • A continuació caldrà moure aquesta barra sobre la de 7 forats. Feu-ho amb l'eina Traslladar . En primer lloc li heu de donar el punt origen (centre del forat més a l'esquerra de la barra de 6 forats) i a continuació el punt de destí (centre del primer forat de la barra de 7).
 • Repetiu el mateix procés amb l'altra barra. Aquesta vegada l'angle és de 126.87º.
 • A continuació cal retallar les parts que queden amagades. En primer lloc, cal desagrupar les peces si les havíeu agrupat abans. Per fer-ho seleccioneu-les i feu clic al botó Explode  que apareix a la barra d'edició. Per retallar les parts sobrants podeu utilitzar l'eina Trim Channel  i marcar la zona de tall utilitzant el mode de referència Punt Final.
 • Seleccioneu els trossos de línia que cal esborrar i repetiu el mateix amb la barra de la dreta.
 • Finalment, cal dibuixar els cargols. Feu-ho amb l'eina Polígon de radi fix (radi = 3 mm).
 • Deseu el dibuix amb el nom P35.skf