Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió de l'acció educativa: Documentació
 Metodologia
 
  Objectius
   
 

Aquest és un dels aspectes més importants a treballar. Les TIC han de provocar un canvi metodològic en el treball de classe. Disposem d'uns recursos, unes eines, uns espais i temps que hem de reorganitzar, i, a més, hem d'escollir quins conceptes, quins procediments i quins valors volem adquirir amb els nous recursos.

Cal tenir molt present que el que ensenyem amb les TIC no ho hem de repetir per norma amb altres tipus de procediments, si més no pel simple fet que no hi ha temps material per repetir-ho.

Cal entendre que la incorporació de les TIC a l'escola van acompanyades del nou paper que ha de tenir el mestre actualment i que comporta canvis substancials en la manera d'educar.

Cal assumir, igualment, que estem davant d'un camp en canvi continu i amb avenços considerables, no gaire diferent del nostre món educatiu, però en què no hi estàvem avesats, i que per a molts professionals comporta un problema.

L'altra qüestió a tenir present és l'àmbit territorial: fins ara les escoles estaven tancades dins dels seus murs, i ara, amb l'accés instantani a qualsevol informació s'ha obert una porta al món. Cal ser conscients del fet, el qual ja és del nostre àmbit, que el món laboral del futur serà territorialment molt més ampli del que ha estat fins ara i que des de les escoles l'hem d'iniciar en la mesura que es pugui.

   
  Continguts
   
 
METODOLOGIA
   
  Referències
   
 
Projecte Astrolabi: la metodologia del treball en els centres
Perfils d'innovació en educació
La pissarra digital
Els quaderns virtuals