Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió de l'acció educativa: Documentació
 Avaluació TIC
 
  Objectius
   
 

De moment, les TIC no formen part del currículum oficial. És decissió del centre si les avalua i com.

   
  Continguts
   
 

Hi ha dos aspectes a tenir present. El primer és l'avaluació de les TIC com a tal i el segon, l'avaluació del currículum amb la incorporació de les TIC al centre.

La primera fa referència únicament i exclusivament a l'ús de les TIC al centre i, com a tal, cal tenir en compte:

  • l'alfabetització tecnològica.
  • la seva organització.
  • el seu ús.

El segon àmbit fa referència a l'avaluació de les àrees, si l'escola ha fet una gran aposta d'introduir l'eina de les TIC a les àrees del currículum. La seva avaluació és a llarg termini i cal constatar:

  • Si s'han millorat els aprenentatges globals partint de l'ús continuat de les TIC.

Com es pot apreciar, és difícil d'avaluar correctament l'impacte de les TIC a la formació dels nostres alumnes, i menys en un moment en què aquestes no estan encara plenament incorporades al sistema educatiu. El que sí podem avaluar i, diríem, cal avaluar, és la seva organització i posada en funcionament en un centre. Per aquest motiu, durant els primers anys en els quals el centre fa una aposta forta per la seva incorporació cal:

  • avaluar com ens organitzem.
  • avaluar com ens formem.
  • avaluar com funcionem amb els alumnes.

En definitiva, més que avaluar l'impacte directe amb els alumnes, cal autoavaluar-nos a nosaltres mateixos i si en fem una bona aplicació al currículum. Només després d'uns resultats positius, podrem avaluar l'impacte directe en els alumnes.

Cal recordar que, en moltes ocasions, són els alumnes qui tenen un domini d'alfabetització més elevat que els mestres, i per tant som nosaltres qui hem de fer el màxim esforç abans de demanar resultats als alumnes.

   
  Exemples
   
 

Us facilitem un exemple d'un centre que ha decidit posar uns ítems específis per avaluar les TIC amb el WinPri. Recordeu que només és un exemple i que en cas de fer-lo servir s'ha d'adaptar prèviament a la realitat concreta.

   
 
Avaluació de les competències bàsiques TIC al CEIP Torres Jonama de Mont-ras
   
  Referències
   
 
L'Avaluació interna de centres. El procés d'avaluació de l'alumnat
ECDL (Acreditació europea d'ús d'ordinadors)