Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió de recursos humans
 Coordinadors/es TIC
 
 
NOU
  Objectius
   
 

Actualment no es pot afrontar el treball a les escoles sense il·lusió, sense esperança, sense ganes d'innovar i sense una ment oberta als canvis. Sense aquests aspectes, enfrontar-se a la realitat de les aules, conseqüència de la vertiginosa transformació que la nostra societat està experimentant, pot arribar a ser molt frustrant. Al nostre voltant observem molts canvis, tant en la forma de comunicar-se, d'organitzar-se, com, fins i tot, de treballar i de divertir-se. Com diu el 5è informe dels "Cuadernos de la Societat de la Informació", de la Fundació Auna, "s'ha configurat una nova societat, la nova 'Societat de la Informació' (SI), també anomenada, si donem un pas més, 'Societat del del Coneixement', que es caracteritza por la possibilitat d'accedir a volums ingents d'informació i de connectar-se amb d'altres col·lectius o ciutadans fora dels límits de l'espai i del temps".

Davant aquesta situació, quin ha estat o, més ben dit, quin hauria de ser el paper de les TIC en l'educació?

Sigui quina sigui la resposta, i si volem que les TIC ajudin a una transformació profunda de la pràctica educativa i a una millora de la qualitat de l'ensenyament, un element clau són els coordinadors o coordinadores TIC dels centres educatius. Entenem per coordinadors TIC: el d'informàtica, el d'audiovisuals i, en raó de la importància que està adquirint la informació en suport digital, l'encarregat de la biblioteca-mediateca.

Les figures dels coordinadors o coordinadores TIC són imprescindibles per tal de garantir que la incorparació de les TIC als centres educatius sigui satisfactòria i faciliti la transformació de l'educació perquè s'orienti a ensenyar allò que és útil per a la vida i per al desenvolupament de la personalitat respectant les característiques de cada individu.

Els coordinadors/es TIC han d'assumir algunes funcions tècniques, però la seva responsabilitat més gran es la de dinamitzar l'ús de les TIC i mantenir un clima òptim de treball al seu entorn.

Però atesa la magnitud de la seva labor, seria absurd pensar que els coordinadors o coordinadores TIC puguin realitzar-la en solitari, ocupant-se a més de les seves pròpies responsabilitats com a docents. És, per tant, fonamental que els coordinadors o coordinadores se sentin motivats i recolzats per l'equip directiu, pel claustre del centre i per la comissió TIC, i que ells o elles, juntament amb tot l'equip, sàpiguen organitzar les funcions i tasques perquè siguin compartides i assumides por tots/es, convertint-se els o elles en directors o directores de la singular orquestra TIC de l'escola.

   
   
 
Coordinadors/es TIC
   
  Referències
   
 
L'escola de la societat del coneixement i l'ús de les TIC  
Las nuevas tecnologías en la educación (Informe Fundació Auna)
Document de l'Educació en Comunicació Audiovisual (10 de desembre de 2004)