Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió dels recursos humans
 Alumnat
 
  Objectius
   
 

Les TIC provoquen canvis en tots els actors que intervenen en el procés d'ensenyament-aprenentatge, procés en el qual el protagonista principal és l'alumne.

Es tracta de reflexionar sobre quin ha de ser el paper del nostre alumnat i sobre el tipus d'activitats que duran a terme amb les TIC.

   
  Continguts
   
 
ALUMNAT
   
  Referències
   
 
Pojecte Astrolabi: l'alumnat
Las nuevas tecnologías en la educación (Informe Fundació Auna)