Enrera
Mòdul 7
Aprofitament didàctic de la imatge fixa digital
  Pràctica
1
2
3
4
   
Exercici
Exercicis
 
 
  Introducció
  Ja hem parlat de la sintaxi de la imatge, d'algunes propostes didàctiques, de formes d'introduir la imatge a la classe, de petites alteracions de les imatges, de com millorar les fotografies...
No us penseu que això està acabat, ni molt menys!
  Les pròpies estructures bàsiques d'imatge encara no les hem comentat. I ara ens encarregarem de passar de puntetes (els temes són molt i molt extensos) pels elements bàsics que configuren això mateix del que parlem: de les imatges. Línia, forma, textura i color només són les opcions bàsiques que us relatem. N'hi ha moltes més, tot i que les valoracions volumètriques que denoten per la seva representació bàsica ja ens poden servir.
  Parlar només de color podria servir com a temari únic per a tot un curs telemàtic, però tampoc cal passar-s'hi. Observareu conceptes bàsics, que segurament només seran recordatoris del que algun cop hem llegit, i les formes d'adaptar aquestes idees dins les imatges amb les eines corresponents del Gimp, algunes de noves i d'altres ja fetes servir anteriorment. 
   
  Objectius
  Ser conscient dels elements que composen les imatges i del valor compositiu que pot tenir cadascun d'aquests elements
   
  Continguts
  Valors compositius de les línies, les formes, els volums i les textures
   
  Pràctiques
 
Pràctica 1: L'ús de línies a la imatge.Correcció de la gamma, de la brillantor i aplicar deformacions a imatges.
Pràctica 2: Formes. Reparar un petit fragment de fotografia amb l'ús de la clonació i filtres.
Pràctica 3: Els volums.Substitució d'un element dins una imatge.
Pràctica 4: Les textures. La creació d'un cartell tot aplicant diverses tècniques.