Enrera
Mòdul 7
Fem vídeo amb l'ordinador
  Pràctica
1
2
3
4
           
Exercicis
Exercicis
 
 
  Llenguatge audiovisual
   
 

En els mòduls anteriors heu après quins són els recursos d'un programa d'edició digital. Ara ja sabeu com s'introdueixen les imatges des d'una càmera a un ordinador, com s'editen i les diferents opcions d'exportació.

Tot i que això està molt bé, no és suficient per aconseguir una bona pel·lícula que es caracteritzi entre altres criteris per la seva expressivitat, coherència i creativitat cinematogràfiques. És imprescindible conèixer els diferents codis i normes de funcionament bàsic del llenguatge audiovisual, un llenguatge propi i complet que haureu d'aplicar en l'elaboració del guió, en l'enregistrament d'imatges i en la fase final d'edició o muntatge.

Com que el tractament dels diferents elements i recursos expressius audiovisuals té suficient entitat com per treballar-los en un altre curs, en aquest mòdul només s'exposen els aspectes més bàsics. Es pretén, simplement, que disposeu d'un mínim d'eines que us permetin iniciar-vos en el món de la comunicació cinematogràfica i complementar l'aprenentatge sobre el funcionament d'un programa d'edició.

Per raons metodològiques, els continguts audiovisuals es presenten per separat, però tingueu present que en el moment de la seva aplicació s'han de tractar des d'una perspectiva global, ja que els uns depenen dels altres i viceversa; la interacció és total.

Les pràctiques es plantegen analíticament, es pretén que arribeu a assolir els coneixements a través de l'anàlisi de les imatges que es mostren com a exemples, tenint molt en compte que els haureu d'aplicar sempre d'acord amb allò que es vol expressar en cadascuna de les escenes i en el conjunt de la producció d'una pel·lícula.