ALUMNES DE BATXILLERAT DIÜRN I NOCTURN

ALUMNES BATXILLERAT DIÜRN i NOCTURN

PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT

* Informació / Estructura de l'examen
* Posat a prova

* ACCESNET
* Estudis després del batxillerat

Tel. Oficina de Coordinació de les  PAU  : 935 526 980

LLIBRES DE TEXT DE BATX. DIÜRN & NOCTURN

* Llibres de text de 1r batxillerat

* Llibres de text de 2n batxillerat


TREBALLS DE RECERCA

GUIES DIDÀCTIQUES
  MODELS DOCUMENTS

* Justificar faltes d'assistència
* Autorització activitat fora centre
* Autorització paterna
* Canvi de grup Batxillerat
* Canvi d'assignatura optativa
* Canvi d'assignatura de modalitat
* Aclariments sobre qualificacions

NORMATIVA
* Normes de convivència
10-11
* Normes hores d'esbarjo
* Normativa interna 12_13

Nou decret sobre el Batxillerat

CARTELLERA DELS ALUMNES

Ara en format blog a l'@Revista L'Insti.

   BATXIBAC - ESP/FRANCÈS (DOBLE TITULACIÓ)