Servei de mediaciÓ


Aquest curs l’equip de medicació és més nombrós que mai ja que està format per 50 alumnes, 11 professors i la nostra tècnica d’integració Social.

Des de fa 9 cursos seguim al nostre institut el Programa de Mediació Escolar estructurat i promogut pel Departament d’Ensenyament. Els primers anys, com un Programa d’Innovació Educativa autònom i, els darrers, ubicat dintre del Projecte de Convivència del Centre.

Durant els 6 primers cursos, l’Equip de Mediació brindava el servei de Mediació Formal i, durant els 3 darrers, els amplia amb els Mediadors de Referència i el suport als processos de disciplina.


Carta de presentació del nostre Servei de Mediació Escolar

Benvolguts professors, pares, alumnes i personal d’administració i serveis, ens dirigim a tots vosaltres, com a membres de la comunitat educativa d’aquest Institut, per a informar-vos d’un tema important: la continuació amb novetats i millores del nostre programa de MEDIACIÓ ESCOLAR.

Com escrivien uns alumnes, membres de l’Equip de Mediació, en un mural per difondre aquest servei “la mediació és el millor mètode per a gestionar els conflictes de la convivència”.

Sí, a tota comunitat hi ha problemes; és un fet normal. El nostre Institut és una comunitat on convivim adults i joves, professionals, estudiants i les seves famílies. La convivència entre tots nosaltres genera conflictes i la millor manera de resoldre’ls és mitjançant el diàleg, seient cara a cara i parlant, amb serenitat i respecte, amb l’ajuda d’uns mediadors.

La mediació és un hàbit que cal practicar, que cal convertir-lo en un fet normal per a que formi part natural de la cultura del nostre Institut. En un centre educatiu es fa mediació a molts nivells, per diferents adults i de manera integrada en les diverses intervencions educatives però, a més a més, es pot fer de manera sistemàtica i amb la participació de tots.

Per 9è curs consecutiu posem en marxa el Servei de Mediació del centre, que el sosté l’Equip de Mediació format per una sèrie de parelles de mediadors (constituïdes per un jove i un adult) i un coordinador.

Volem, també, recordar-vos a tots que l’Equip de Mediació incorpora cada curs a nous membres (alumnes, professors, familiars i membres del PAS) per a cobrir les baixes d’aquells que no poden continuar formant part d’aquest equip. És per això que animem a venir a tots els que estigueu interessats i us recordem que us ajudarem a formar-vos com a bons mediadors.  

La mediació no és obligatòria (la demanen els interessats o bé han d’acceptar el suggeriment d’utilitzar-la), no substitueix els mecanismes bàsics de regulació de la convivència (sancions, expulsions, etc.) i no es pot utilitzar per a resoldre determinats problemes (agressions, ofenses greus als adults, etc.). Però sí que ajuda a gestionar una gran quantitat de conflictes que enterboleixen la convivència diària i que, sense la mediació, no es tractarien de manera adient.

Tenim un full de demanda de mediació, còpies del qual les trobareu a consergeria a disposició de tothom. Al full s’ha d’indicar la persona que la demana i de quin problema es tracta. Aquest full, per a garantir el caire privat, ho dipositarà a la bústia de la mediació (porta de la Sala de Visites/Mediació) de la qual el coordinador de mediació ho recollirà i es posarà en contacte amb les persones afectades. Posteriorment una parella de mediadors ajudaran als implicats a gestionar els conflicte pels quals es demana el servei. La Sala de Visites/Mediació serà utilitzada per a mediació durant els 2/4 d’hora de pati de cada matí, de dilluns a divendres.

Demanem a tothom la màxima col·laboració per a poder convertir aquest servei en un bon instrument de millora de les relacions interpersonals i, en conseqüència, d’increment del bon clima de convivència a l’Institut.

Cordialment,

 

Joan Gràcia i Osuna                                                               Cristina Gispert i Folch
Coordinador de Mediació                                                                 Directora de l’Institut Collblanc


Servei de Mediació from institutcollblanc