Estalvi d'aigua
Arriba Geobiologia Microclima intern Elements estructurals Calefacció Estalvi d'aigua Il·luminació Energia fototèrmica Energia fotovoltaica Electrodomèstics

 

 

Estalvi d'aigua potable

Introducció
Reductor del cabal de l’aigua per aixetes
Reductor del consum per a les cisternes
Lavabo de compost: Clivius Multrum
Utilització d’aigua pluvial al lavabo
Reductor del cabal de l’aigua per dutxes

Descarregar els arxius instal·ladors del programa EstalH2O.exe?

 

Introducció

Actualment, el consum d'aigua està arribant a unes taxes preocupants per la poca quantitat disponible. A la llar, disposem de suficients recursos com per reduir-ne la despesa.

Amb aquestes consideracions s'imposa la necessitat de l'estalvi d'aigua com a una de les principals prioritats en el manteniment de la casa per la qual es precisa d'una major implicació de l'usuari. En aquest àmbit els mètodes més efectius són els hàbits per els quals hem de conscienciar-nos a no malgastar aigua. D'altra banda podem adquirir diferents mitjans tecnològics amb aquesta finalitat, aquesta opció, permetrà un estalvi més eficient i, comportarà un benefici, econòmic, considerable.

La comfortabilitat de disposar de l'aigua potable pot veure's afectada si el consum no disminueix de forma dràstica per la qual cosa es requereix la contribució de tothom.

Reductor del cabal de l’aigua per aixetes

El reductor és un mètode barat i eficaç de no malgastar aigua ni energia.

Aquest sistema permet la reducció d’un 35 % de l’aigua sense la pèrdua de cap tipus de comoditat. El reductor funciona dispersant l’aigua de l’aixeta de manera que se n’utilitza menys. Amb l’estalvi d’aigua que s’aconsegueix també s’estalvia energia requerida en l’escalfament, eventual, d’aquesta. El reductor s’acobla enroscant-se a qualsevol aixeta, és un producte poc estès.

Avantatges

Estalvia una gran quantitat d’aigua i energia. Preu reduït. Gran durabilitat. No requereix manteniment. Evita l’acumulació de calç. Fàcil instal·lació.

Inconvenients

Lenta amortització.

Reductor del consum per a les cisternes

Aquest sistema funciona dosificant la despesa d’aigua de les cisternes. Està basat en un sistema de peses d’acer inoxidable que aplicades a la cisterna regulen la quantitat d’aigua alliberada per mitjà de la força exercida a la cadena, permet d’aquesta manera limitar la utilització d’aigua al lavabo fins a un setanta per cent. D’aquesta manera aconseguim reduir el temps de recàrrega de la cisterna, doncs no serà necessària la utilització de tota la cisterna a cada ús i així no provocarem sorolls molestos.

Es tracta d’un producte molt simple amb excel·lents avantatges que incomprensiblement no es troba a la majoria de les cases. 

Avantatges

Estalvi d’un 70% d’aigua al lavabo. Gran durabilitat. No provoca sorolls. Redueix el temps de recàrrega de la cisterna. Gran durabilitat. No requereix manteniment. Fàcil instal·lació. Preu reduït. Ràpida amortització.

Inconvenients

Producte poc difós.

Lavabo de compost: Clivius Multrum

Aquest sistema funciona totalment sense aigua, mantenint la higiene i la comoditat del sistema convencional. Està basat en la fermentació aeròbica dels excrements i de les restes alimentàries.

La matèria orgànica sobrant s’acumula directament en un recipient, on bacteris i altres microorganismes descomponen les restes convertint-les en adob. El sistema no emana pudor, els bacteris al tenir un flux d’aire continu, generen altes temperatures que per la seva magnitud eliminen els gèrmens patògens causants de les olors.

Les característiques abans descrites el converteixen en un sistema excel·lent en l’àmbit urbà, però sobretot rural.

Avantatges

No consumeix aigua. No precisa manteniment. S’obté adob. No pateix avaries.

Inconvenients

Poc difós. Els costos d’implantació augmenten si s’instal·la en un habitacle en el que no se n’hagi previst l’existència.  

Utilització d’aigua no potable al lavabo

Aquest sistema està molt diversificat, tot i que el més estès, es basa en la utilització de l’aigua d’origen pluvial, que s’acumula i posteriorment s’empra en les cisternes. El sistema és capaç d’abastar totes les necessitats en una climatologia normal. Altres alternatives amb la mateixa base són l’ús de l’aigua residual –prèviament usada– procedent de les rentadores, les dutxes i altres aplicacions.

La seva implantació és escassa tot i les poques dificultats tècniques.

 Avantatges

No consumeix aigua potable. No precisa manteniment. No pateix avaries.

Inconvenients

Precisa una instal·lació, que ha d’incloure un dipòsit de l’aigua no potable per la posterior utilització en les cisternes.

Reductor del cabal de l’aigua per dutxes

El reductor és un mètode barat i eficaç de no malgastar aigua ni energia.

Aquest sistema permet la reducció d’un 35 % fins a un 50% de l’aigua sense la pèrdua de cap tipus de comoditat. El reductor funciona dispersant l’aigua de la dutxa de manera que se n’utilitza menys. Amb l’estalvi d’aigua que s’aconsegueix també s’estalvia energia requerida en l’escalfament d’aquesta.

El reductor s’acobla enroscant-se a qualsevol dutxa, és un producte difós.

Avantatges

Estalvia una gran quantitat d’aigua i energia. Preu reduït. Gran durabilitat. No requereix manteniment. Ràpida amortització. Evita l’acumulació de calç. Fàcil instal·lació.