Instruccions per a participar :

Aquesta proposta de treball és pensada per a ser realitzada mitjançant la col·laboració dels membres d'un grup classe. No es tracta simplement de recollir informació sobre el campanar del poble i lliurar-la, sinó que el que es pretén és que, a partir d'un treball de camp (visita al campanar), es recullin una sèrie de dades que posterioment es completin a l'aula i s'elabori un treball conjunt. De la mateixa manera, aquest element tant significatiu a la nostra comarca, hauria de servir de punt de partida per a treballar altres qüestions relacionades amb el coneixement del medi social, cultural i natural del nostre entorn.
Podeu descarregar el document amb els continguts i objectius de l'activitat.

Inscripció
Si voleu participar amb els vostres alumnes, el primer que heu de fer és omplir el formulari d'inscripció.
Cada centre ha de decidir el nivell dels alumnes que realitzaran aquest projecte i podrà inscriure tots els grups del nivell triat.

Desenvolupament del treball

Un cop triat el campanar que voleu estudiar, podeu baixar-vos la fitxa de treball que us servirà de guia per a recollir la informació.
Podeu lliurar una còpia de la fitxa a cada alumne; aquest document us servirà en el moment de fer l'activitat de camp (visita al campanar per a recollir dades). També hauria de quedar incorporada en el dossier de l'alumne com qualsevol treball realitzat.
Amb tota la informació recollida, cada grup classe ha d'elaborar un document únic que serà el que lliurarà al CRP i el que es penjarà a l'espai web. Aquest document també pot anar al dossier de l'alumne.
És a dir, cada grup classe enviarà només un treball, que serà la síntesi de tota la feina feta i al qual afegirà, com a mínim, una fotografia del campanar.
Si teniu la possibilitat, seria interessant que aportèssiu dues o tres imatges, preses des de perspectives diferents, i també, si pot ser, alguna des de dalt del campanar. Podeu afegir-hi, si en teniu, alguna fotografia antiga del mateix indret.
Els CRP implicats publicaran els vostres treballs que quedaran com aquest exemple.

Lliurament del treball
Un cop elaborat el document, el podeu fer arribar al CRP de la següent manera:
  • Per correu electrònic, a l'adreça maresme@xtec.net , adjuntant el document de text i les fotografies.
    El document "fitxa.doc" en format word o open office amb el nom de fitxer "nomdelcentre.doc".
    Una o diverses fotografies del vostre campanar. Si és possible empaqueteu-ho tot en un zip, si us plau.
  • Omplint el següent formulari amb la informació recollida. Les fotografies, les heu de lliurar a part en un correu electrònic com a arxiu adjunt a l'adreça maresme@xtec.net

En ambdós casos, anomeneu les diferents fotografies que lliureu amb el nom del centre i un dígit (ex: nomdelcentre1.jpg; nomdelcentre2.gif...)