paisatges i climes del món
unitat 5
1r d'ESO

taller de cičncies socials paisatges i climes del món> conceptes bŕsics i activitats
Conceptes bàsics i activitats  
vocabulari activitats solucionari
Paisatges naturals: biomes de la Terra
Espècies vegetals
Clima i temps: diferències
Meteorologia: descriure i predir el temps
Instruments meteorològics
Climogrames
Causes de les diferències dels climes
Grans zones climàtiques de la Terra
El mapa dels climes del món
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
selva
fitxes-resum
activitats solucionari  
Climes freds: clima polar
Climes freds: clima de muntanya
10
11
10
11
muntanya
Climes temperats: clima mediterrani
Climes temperats: clima oceànic
Climes temperats: clima continental
12
13
14
12
13
14
bosc mediterrani
Climes càlids: clima equatorial
Climes càlids: clima tropical humit
Climes càlids: clima tropical sec
Climes càlids: clima desèrtic
15
16
17
18
15
16
17
18
desert
 
XTEC