Jornades d'actualització científica

La Universitat Autònoma de Barcelona obre les seves portes al professorat d’educació secundària i li ofereix la possibilitat d’actualitzar els seus coneixements, mitjançant l’assistència a conferències i la realització d’exercicis pràctics en laboratoris especialitzats de diferents facultats. Aquest any s’han programat temàtiques especialment rellevants, tant des del punt de vista científic com social, adreçades al professorat especialitzat en un àmbit concret del coneixement Física i Química en l'àmbit científic i Ciències Socials i Llengua en l'ambit d'Humanitats. L'objectiu és oferir al professorat eines per a tractar a l'aula amb un enfocament actualitzat les temàtiques que es presenten en aquestes Jornades.

 

XIV Jornades
Febrer 2015

Jornades d'actualització científica al Vallès Occidental

àmbit Ciències (Física)

 

 
Jornades anteriors

XIII Jornades
Febrer 2014

Jornades d'actualització científica al Vallès Occidental

àmbit Biociència

àmbit Història (amb el bloc de Recursos de la Gran Guerra)

XI Jornades
Febrer 2013

Jornades d'actualització científica (àmbit de Ciències -Física i Química- i àmbit interdisciplinar -psicologia i neurociència-)

 

X Jornades
Febrer 2012

Jornades d'Actualització Científica (àmbit de ciències i àmbit interdisciplinar)

 

IX Jornades
Febrer 2011

Àrea de Ciències: Física i Química

Àrea d'Humanitats: Ciències Socials i Llengua

   

VIII Jornades
F
ebrer 2010

Àrea de Biociència
Àrea d'Humanitats i Ciències socials

   

VII Jornades
Febrer 2009

Àrea de Ciències
Àrea d'Humanitats i Ciències Socials

Fotos

   

VI Jornades
Febrer 2008

Jornades d'actualització de Socials i Humanitats
Jornades d'actualització de Biociència

Fotos

V Jornades
Febrer 2007


Laboratori de Biociència

Programa de Biociència i Àrea d'Humanitats i Ciències socials

 
 
Serveis Educatius del Vallès Occidental i ICE de la UAB