Catàleg d'experiències educatives dels CRP de les Comarques Gironines

 

Infantil

Primària

 Secundària

Amipa

Coordinació

Centres d'educació especial i aula hospitalària

 

Infantil

Intercomunicació i llenguatges   Descoberta d'un mateix
Descoberta de l'entorn social i
natural
  Organització
Psicomotricitat    Acció tutorial
Atenció a la diversitat    

Primària

Llengua catalana   Noves tecnologies
Altres llengües   Eixos transversals
Matemàtiques   Atenció a la diversitat
Coneixement del medi natural   Acció tutorial
Coneixement del medi social   Activitats culturals
Visual i plàstica   Programes europeus
Educació física   Tallers
Música   Organització
Educació especial    

Secundària

Llengua catalana   Organització
Altres llengües   Acció tutorial
Matemàtiques   Noves tecnologies
Ciències experimentals   Crèdits de síntesi
Ciències socials   Atenció a la diversitat
Tecnologia   Activitats culturals
Educació visual i plàstica   Treball de recerca
Educació física   Programes europeus 
Música   Altres

Centres d'educació especial i aula hospitalària

Educació especial   Aula hospitalària

Amipa

Trobades   Escola de mares i pares

Experiències de coordinació

Internivells   Sector educatiu