INICI del  BLOG 


Comunicació d'Obertura del sobre C -  LICITACIÓ del servei de NETEJA  

Perfil del contractant
El dimecres 14 de desembre a les 10.15h procedirem a fer l'obertura pública dels sobres C  per tal de licitar el contracte de neteja per a l'any 2017.
- Anunci de comunicació d'obertura sobre C

NOVA Convocatòria de  LICITACIÓ del servei de NETEJA de l'INSTITUT

Perfil del contractant
El 21 de novembre s'inicia el NOU procediment  obert  per tal de licitar el contracte de neteja per a l'any 2017, el darrer dia per presentar ofertes és el dilluns 5 de desembre.

Els documents necessaris per poder-vos presentar els teniu als següents enllaços:
- Anunci de licitació
- Plec de condicions tècniques
- Plec de condicions administratives 

Convocatòria de  LICITACIÓ del servei de NETEJA de l'INSTITUT

Perfil del contractant
El 31 d'octubre s'inicia el procediment  negociat per tal de licitar el contracte de neteja per a l'any 2017.

Els documents necessaris per poder-vos presentar els teniu als següents enllaços:
- Anunci de licitació
- Plec de condicions tècniques
- Plec de condicions administratives
- Anunci composició de la Mesa de contractació.
- Diligència per licitació deserta

Calendari INICI de curs, SETEMBRE

Reunió de pares de 1r 

El DIJOUS, 8 de SETEMBRE
 Reunió de pares a les 19h  per a tractar aspectes de funcionament de cara a l'inici de curs. 

FEINES D'ESTIU  i CALENDARI PROVES  de SETEMBRE

Per a les proves de recuperació
Carpeta amb el conjunt de materials per a preparar les proves de recuperació de setembre i el seu calendari.

Llistat de Llibres de text

Curs 2016-2017
Llistat de llibres d'ESO.
Llistat de llibres de BAT.

Horaris PROVES JUNY i RECOLLIDA de LLIBRES de Reutilització

Proves del 16 al 21 de juny
Carpeta amb els horaris de les proves tots els cursos de l'ESO i de BAT.
Per a la RECOLLIDA DE LLIBRES DE REUTILITZACIÓ, els alumnes els han de portar els dies 20, 21 i 22 de juny a la tarda de 17.30 a 20.00h, seguint els calendaris establerts en la següent carpeta on es recull també els fulls que cal portar.

Qui no pugui portar-los aquests dies també es recolliran el dia 28  amb el mateix horari 17.30h a 20.00h. 
No es donaran les notes sinó s'han retornat els llibres.
Les claus de les "taquilles" es tornaran els dia 28 i sinó potser aquest dia el 29 i 30.

Festes final de curs, entrega d'ORLES

4t d'ESO i 2n de BAT

Per a 2n de BAT: dijous 16 de JUNY a les 20h  al Castell del Paborde.
Per a 4t d'ESO: divendres, 17 de JUNY a les 19.30h al gimnàs de l'institut

Reunions de pares d'alumnes de 3r i  4t ESO 

3r: DIMARTS, 10 de MAIG a les 19h
4t: DIMARTS, 17 de MAIG a les 19h

Lloc: Sala d’audiovisuals (1a planta)
A la reunió de 3r s'exposaran les opcions a tenir en compte per cursar 4t i els resultats de l'avaluació diagnòstica.

A la reunió de 4t es comentaran els resultats de les proves de competències bàsiques realitzades pels alumnes i les diferents sortides que tenen després de finalitzar l’ESO.

La reunió de pares de 4t resta oberta a pares d'alumnes d'altres centres interessats en el nostre Batxillerat.

Jornada de PORTES OBERTES

DILLUNS, 14 DE MARÇ a les 18h 

Lloc:  Sala d’audiovisuals (1a planta)


A continuació visita a les instal·lacions del centre.

Cliqueu per a tenir més informació de la reunió  o pel díptic informatiu del centre.

Reunió de pares d'alumnes de 4t

A la reunió es van tractar  aspectes a tenir en compte pel viatge final d'etapa a Itàlia

Enllaç a la informació donada a la reunió.

Bones  Festes!!!

Dins el BLOG de la BIBLIOTECA
Us enllacem la darrera entrada del BLOG de la biblioteca on hi trobareu un fragment del poema de Nadal

Resolució de  la LICITACIÓ del servei de BAR-CANTINA  de l'INSTITUT

Perfil de contractant
El 17 de desembre de 2015  s'ha resolt el procediment, podeu veure la resolució en el següent  document.

Convocatòria de  LICITACIÓ del servei de BAR/CANTINA de l'INSTITUT

Perfil de contractant
El 19 d'octubre s'inicia el procediment de negociat per tal de licitar el contracte de bar/cantina per a l'any 2015.
Els documents necessaris per poder-vos presentar els teniu als següents enllaços:
- Anunci de licitació
- Plec de condicions tècniques
- Plec de condicions administratives

Reunions de pares 

Els DIMARTS, 6 i 13 de d'OCTUBRE

El 6 d'octubre es faran reunions de pares amb els tutors de 1r, 2n d'ESO, 3rA i  USEE a les 19h. I a les 20h hi haurà la reunió de pares de 3rB, 3rC i 4t d'ESO.

El 13 d'octubre es faran reunions de pares amb els tutors de 1r de BAT i 2n de BAT a les 19h  

Totes les reunions es faran a la classe corresponent.

Calendari INICI de curs, SETEMBRE

BEQUES per a BATXILLERAT

Enllaç a la normativa corresponent, finalització del termini de presentació 30 de setembre.

BEQUES per a alumnes amb NEE

Alumnes amb Necesitats Educatives Especíques
Més informació a la secretaria del centre, finalització del termini de presentació 30 de setembre.

Llistat de Llibres i Fulls Informatius

Curs 2015-2016
Llistat de llibres d'ESO.
Llistat de llibres de BAT.
Fulls informatius ESO.
Fulls informatius BAT.


Accés a notícies del curs passat