INICI del  BLOG


Reunions de pares 

Els DIMARTS, 6 i 13 de d'OCTUBRE

El 6 d'octubre es faran reunions de pares amb els tutors de 1r, 2n d'ESO, 3rA i  USEE a les 19h. I a les 20h hi haurà la reunió de pares de 3rB, 3rC i 4t d'ESO.

El 13 d'octubre es faran reunions de pares amb els tutors de 1r de BAT i 2n de BAT a les 19h  

Totes les reunions es faran a la classe corresponent.

Calendari INICI de curs, SETEMBRE

BEQUES per a BATXILLERAT

Enllaç a la normativa corresponent, finalització del termini de presentació 30 de setembre.

BEQUES per a alumnes amb NEE

Alumnes amb Necesitats Educatives Especíques
Més informació a la secretaria del centre, finalització del termini de presentació 30 de setembre.

Llistat de Llibres i Fulls Informatius

Curs 2015-2016
Llistat de llibres d'ESO.
Llistat de llibres de BAT.
Fulls informatius ESO.
Fulls informatius BAT.


Accés a notícies del curs passat