INICI del  BLOG


Reunions de pares d'alumnes de 3r i  4t ESO 

3r: DIMARTS, 10 de MAIG a les 19h
4t: DIMARTS, 17 de MAIG a les 19h

Lloc: Sala d’audiovisuals (1a planta)
A la reunió de 3r s'exposaran les opcions a tenir en compte per cursar 4t i els resultats de l'avaluació diagnòstica.

A la reunió de 4t es comentaran els resultats de les proves de competències bàsiques realitzades pels alumnes i les diferents sortides que tenen després de finalitzar l’ESO.

La reunió de pares de 4t resta oberta a pares d'alumnes d'altres centres interessats en el nostre Batxillerat.

Jornada de PORTES OBERTES

DILLUNS, 14 DE MARÇ a les 18h 

Lloc:  Sala d’audiovisuals (1a planta)


A continuació visita a les instal·lacions del centre.

Cliqueu per a tenir més informació de la reunió  o pel díptic informatiu del centre.

Reunió de pares d'alumnes de 4t

A la reunió es van tractar  aspectes a tenir en compte pel viatge final d'etapa a Itàlia

Enllaç a la informació donada a la reunió.

Bones  Festes!!!

Dins el BLOG de la BIBLIOTECA
Us enllacem la darrera entrada del BLOG de la biblioteca on hi trobareu un fragment del poema de Nadal

Resolució de  la LICITACIÓ del servei de BAR-CANTINA  de l'INSTITUT

Perfil de contractant
El 17 de desembre de 2015  s'ha resolt el procediment, podeu veure la resolució en el següent  document.

Convocatòria de  LICITACIÓ del servei de BAR/CANTINA de l'INSTITUT

Perfil de contractant
El 19 d'octubre s'inicia el procediment de negociat per tal de licitar el contracte de bar/cantina per a l'any 2015.
Els documents necessaris per poder-vos presentar els teniu als següents enllaços:
- Anunci de licitació
- Plec de condicions tècniques
- Plec de condicions administratives

Reunions de pares 

Els DIMARTS, 6 i 13 de d'OCTUBRE

El 6 d'octubre es faran reunions de pares amb els tutors de 1r, 2n d'ESO, 3rA i  USEE a les 19h. I a les 20h hi haurà la reunió de pares de 3rB, 3rC i 4t d'ESO.

El 13 d'octubre es faran reunions de pares amb els tutors de 1r de BAT i 2n de BAT a les 19h  

Totes les reunions es faran a la classe corresponent.

Calendari INICI de curs, SETEMBRE

BEQUES per a BATXILLERAT

Enllaç a la normativa corresponent, finalització del termini de presentació 30 de setembre.

BEQUES per a alumnes amb NEE

Alumnes amb Necesitats Educatives Especíques
Més informació a la secretaria del centre, finalització del termini de presentació 30 de setembre.

Llistat de Llibres i Fulls Informatius

Curs 2015-2016
Llistat de llibres d'ESO.
Llistat de llibres de BAT.
Fulls informatius ESO.
Fulls informatius BAT.


Accés a notícies del curs passat