>


Reunions de pares i asamblea APMA

Els DIMARTS, 7 i 14 de d'OCTUBRE a les 19h

El 7 d'octubre es faran reunions de pares amb els tutors de 1r i 2n d'ESO, USEE i 2n de BAT a les 19h.

El 14 d'octubre es faran reunions de pares amb els tutors de 3r i 4t d'ESO, i 1r de BAT a les 19h  

L'assamblea de pares es farà el mateix 14 d'octubre a les 20h a la sala d'audiovisuals

Convocatòria de  LICITACIÓ del servei de NETEJA de l'INSTITUT

Perfil del contractant
El 13 d'octubre s'inicia el procediment  negociat per tal de licitar el contracte de neteja per a l'any 2015.

Els documents necessaris per poder-vos presentar els teniu als següents enllaços:
- Anunci de licitació
- Plec de condicions tècniques
- Plec de condicions administratives

Nous BLOGs a l'institut

D'Educació Física i de l'APMA
Darrerament s'han posat en funcionament dos nous blogs, el   blog de l'APMA on podreu trobar les activitats que organitzen i duen a terme al centre, com reutilització de llibres, festes, etc.


El  blog d'Educació Física endegat pel departament corresponent on trobareu  per cursos jocs, fotos de les sortides, vídeos, etc.

Si voleu donar-hi un cop d'ull cliqueu a les imatges del costat
.


Calendari de setembre

Dijous 4 i divendres 5: repartiment  de llibres pels alumnes que van aprovar al juny de 2/4 de 5 a 2/4 de 8
Dillluns 8 :
- 9h entrega de notes.
-10h a 14h matrícula d’alumnes
- 2/4 de 5 a 2/4 de 8 repartiment  de llibres pels alumnes de setembre
Dilluns 8 i dimarts 9 de setembre matrícula d'alumnes de BAT amb pendents per setembre
Dilluns 15 de setembre:
- bus transport, parades i horaris: masies, almoster
- 10h presentació de 1r d'ESO
- 11h presentació de 2n d'ESO
- 12h presentació de 3r i 4t d'ESO i de BAT

Reunió de PARES de 1r d'ESO 

Dijous, 4 de setembre a les 19 hores a la sala d'audiovisuals. Full informatiu

Accés a notícies del curs passat