Calaix de sastre
 
     
    Fitxa de Lectura Individual (fitxa bibliogràfica llibres de lectura, 1r cicle)
 
    Libres de text curs 2008-09

  Crèdits de Síntesi  
  Crèdit de síntesi de 1r

Full de treball
Mapa itinerari 1
Mapa itinerari 2
Fotos
Crèdit de síntesi
Sant Antoni: ermita
Fotos relleu

  Crèdit de síntesi de 2n

Adreces d'interès
Fotos
Full de treball

  Crèdit de síntesi de 3r Full de treball
  Crèdit de síntesi de 4t

(fitxa xerrades)
(orientació)
Ampliació orientació


1r d'ESO
Empúries (1r d'ESO)

Fitxes treball museu (Cara A, Cara B)
Plànols ciutat
Meteorologia

2n d'ESO
Llibres lectura català "L'estàtua sense rostre"
Llibres lectura català "L'esclau del Mercadal"
     
  Ciències Socials 2n Imatges del gòtic