Enrera
 
Quaderns Virtuals
  Pràctica
1
2
3
4
5
6
   
 
 

L'objectiu d'aquesta pràctica és la de conèixer les possibilitats dels Quaderns Virtuals en la tasca educativa i que us familiaritzeu en aquest entorn.
Per això entrarem en el portal, mirarem on i com es cerquen, i els tipus d' activitats que hi podem trobar.

   
   
Què cal saber sobre els QV?
   
 
Què són els Quaderns Virtuals?
   
Un conjunt de fulls que contenen unes preguntes o activitats creades pel professor, que permet l'autocorreció, i que es poden treballar en local i a la xarxa.
 
On és troben?
 
És troben a la Biblioteca. És el lloc on hi ha tots els Quaderns Virtuals que han fet els professors/es i que han fet arribar al Departament des del mateix portal. D'aquesta manera podrem disposar tots d'un banc important de materials per treballar amb els nostres alumnes.
 
Com són els quaderns virtuals?
 

Els Quaderns Virtuals s'estructuren en fulls que contenen preguntes i material addicional de referència i consulta. A més, les preguntes poden tenir punts de diàleg, que permeten a l'alumnat i professorat escriure-hi comentaris i dubtes.
És poden presentar, en aquests moments, en tres pells o aparences que podeu decidir quina és la més adient atenent a les característiques dels destinataris, com ara l'àrea i nivell educatiu. En tot cas, la informació i contingut dels quaderns és la mateixa sigui quina sigui l'aparença escollida; el que varia és el disseny visual dels textos, colors de fons i finestres de l'aplicació...
En aquests moments hi ha tres aparences disponibles:

 • Estàndard. Els quaderns tenen aquesta aparença per defecte u omissió.
 
 
 • Infantil. Aparença per quaderns de primària, amb un disseny més visual.
 
 
 • Formal. Aparença més seriosa.
 
 
Tipus d' activitats
 
 • Selecció
  Són preguntes on s'ha de triar la resposta o respostes correctes d'entre una llista d'opcions. Aquesta llista pot aparèixer en vertical o en horitzontal, i en les seves opcions de resposta pot contenir text, imatges i/o sons.
 • Ordenació
  S'ha d'ordenar un conjunt d'elements que es presenten desordenats. Per establir l'ordre correcte caldrà moure cada objecte a la posició adient. L'orientació de les respostes pot ser tant horitzontal com vertical i el material emprat, imatges o text.
 • Omplir espais
  Es tracta d'omplir un o més espais en blanc amb les respostes que l'alumnat consideri correctes.
 • Arrossegar
  Permeten desplaçar cada resposta cap a la posició correcta.
 • Zones sensibles
  Són preguntes en les que es poden marcar zones o unir punts d'una imatge.
 • Dibuix
  Són preguntes en les quals l'alumnat podrà dibuixar línies i polígons a sobre d'una imatge.

A cada full i/o pregunta es pot incloure material addicional com a informació de suport, ampliació o referència. A més, tant les activitats com el material addicional poden incloure elements multimèdia: àudio, vídeo, animacions, codi html...

 
Per què Quaderns virtuals?
 

La flexibilitat de la seva estructura permet al docent crear, fàcilment, diferents propostes educatives per grups heterogenis, tenint en compte les seves necessitats particulars i ritme d'aprenentatge. A més, poden ser utilitzats com a material de treball per qualsevol àrea i nivell educatiu.

També podeu utilitzar els de la biblioteca, que són fàcils de cercar, i, si cal, també podeu modificar a la vostra conveniència.

En les preguntes podeu posar vídeos, audios, clics, imatges, enllaços. A més, les preguntes poden tenir punts de diàleg, que permeten a l'alumnat i professorat escriure-hi comentaris i dubtes.

En línia, podeu posar la tasca de manera individual o col·lectiva i saber en cada moment la feina que fan i si la fan bé. Els alumnes, d'aquesta manera, poden treballar el seu ritme i ser autònoms. I el professor, en tot moment, pot conèixer el treball de l'alumne.

Si visualitzeu el Quadern dins d’una plataforma educativa, com ara el Moodle, apareixerà la informació següent: * De cada full s’informa de l’Estat (Iniciat, Lliurat i/o Corregit), nombre de Lliuraments i de la Puntuació. * A la part superior es mostra la Puntuació total del Quadern, segons els resultats que hagi obtingut l’alumne/a en cas d’haver fet algun full.

 
Si el tenim en xarxa (web de l'escola), els alumnes poden fer la tasca a casa tantes vegades com els calgui. És una altra manera d'estudiar.
 
 
  Desenvolupament de la pràctica
   
   

Pràctica

Com cercar un quadern ?
 
 

Des de qualsevol ordinador i amb el navegador predeterminat (Mozilla Firefox, a ser possible):

 • Obriu la pàgina principal de la XTEC a la part esquerra hi trobareu l'enllaç Escola Oberta.
 • Cliqueu a sobre i s'obrirà una pàgina on hi trobareu també a la part esquerra, un enllaç Quaderns virtuals, que porta a la seva pàgina.
 • També podem arribar al mateix lloc copiant l'adreça directament al navegador http://clic.xtec.net/qv_web/ca/qv.htm
   
 
 • A la part superior de la pàgina escolliu biblioteca. L'enllaç us portarà directament a cerca de Quaderns
 
 
 
Biblioteca de Quaderns Virtuals
 
 
 • Cerqueu una àrea i el nivell que us sigui d'interès i podreu veure els quaderns que hi ha editats.
Identificar els elements del QV
 
 • Ara cerqueu el quadern virtual de ciències experimentals de secundària.
 • Cliqueu el quadern de títol "no t'ho perdis".
 • Surt una pantalla que dóna informació sobre el Quadern Virtual. Cliqueu a visualitza i veureu aquesta pantalla.
 
 
 
 • Podeu observar els fulls que compon aquest QV, en aquest cas 7.

 • Visiteu els fulls 2, 3 i 5 fixeu-vos amb els diferents tipus de preguntes que es poden fer.

 • Contesteu alguna pregunta d'un full i cliqueu corregeix (el trobareu a la part baixa del full).

 • També heu d’identificar els diferents elements que constitueixen aquests fulls i preguntes: textos, imatges, vídeos, pel·lícules Flash i sons.

   
Atenció !

Si voleu més informació sobre els QV la trobareu al portal de Quaderns Virtuals.

   
 

Amunt

 
de les comarques gironines. Curs 2007-2008