Enrera
 
Quaderns Virtuals
  Pràctica
1
2
3
4
5
6
   
 
 

L'objectiu d'aquesta pràctica és la d'editar fulls amb preguntes d'ordenar i selecció múltiple.

 
 
  Què cal saber?
   
 
A la pantalla d'edició del Quadern hi ha la columna de l’esquerra. És l’índex del Quadern Virtual.
   
 
 
Pantalla d'edició del quadern
 
 
En aquesta columna constaran, per ordre seqüencial de dalt a baix, els fulls i les preguntes que han de fer els alumnes.
   
 
Els animals A la zona superior consta el nom del Quadern.
A la resta d’aquesta columna, índex, constaran els títols dels fulls i els títols de les preguntes que aneu creant.
Amb aquest botó es pot afegir un full.
Aquest botó permet afegir una pregunta.
Per eliminar un full o una pregunta, cal clicar aquest botó. S’eliminarà el full o pregunta activa que s’estigui editant.
Amb aquests botons es podrà canviar l’ordre dels fulls i de les preguntes pujant-les o baixant-les.
   
 
Desenvolupament de la pràctica
   
 
Pràctica

Crear un full

   
 
 • Per crear un full, heu de clicar al botó d'Afegeix full .
   
 
 • En la pantalla que surt poseu com a títol QUANTES POTES TINC?
 • Deseu.
 
 
 
imatge de la pantalla d'edició d'un full
 
 
  Crear una pregunta d'ordenar imatges
 

La pregunta d’ordenació d’imatges, en aquest cas, es basa en un seguit d’imatges desordenades que cal haver importat prèviament a l’espai de l’editor. Clicant i movent cada imatge, l’alumne/a ha de recompondre l’ordre correcte segons el que s’hagi previst pel professor/a a l’editor de QV.

 • Cal que cliqueu el botó Afegeix pregunta .
 • A la llista Tipus de pregunta, cal especificar Ordenació.
 • Nombre de respostes: 4.
 • Orientació seleccioneu: Horitzontal
 • Al menú Tipus de material, cal especificar Imatges.
 
 
 • Cliqueu Crea pregunta.
 
Al menú Respostes d’ordenació:
 • Cal repassar l’Orientació, Tipus de material, Amplada i Alçada.
 • Cal clicar al desplegable de cada línia per escollir la imatge adient, que cal haver importat abans a l’espai de treball de l’editor. Les imatges les heu d’importar en l’ordre de la resposta correcta. (ranec, rgat, rpregade i rarana)
 • S’ha de confirmar clicant al botó Accepta.
 
 • Poseu de títol de la pregunta: ORDENAR.
 • Com enunciat poseu: ORDENA ELS ANIMALS DE MENYS POTES A MÉS POTES.
 • Deseu.
 
 
Per veure els resultats amb el visualitzador, cliqueu al botó Previsualitza.
 
 
Crear preguntes de selecció múltiple
 
Creareu una pregunta de selecció múltiple en un full nou.
 • Afegiu un full nou .
 • Com a títol poseu: VOLA O NO VOLA?
 • Deseu.
 • Afegiu una pregunta .
 
 • Trieu d’entre els tipus de preguntes possibles, Selecció.
 • A la casella Nombre de respostes, escriviu 4 (hi ha 4 respostes possibles) .
 • Aneu a Tipus de Selecció Múltiple (més d'una resposta correcta).
 • Ara a Orientació Vertical.
 • Després aneu a Tipus de material Imatges.
 • Cliqueu al botó Crea pregunta.
 
 

Accediu a la segona pantalla d’edició de pregunta:

 • A la casella Títol, escriviu: SELECCIONAR (títol de la pregunta).
 • A la casella Enunciat, escriviu QUINS D'AQUESTS ANIMALS VOLEN?
 • Comproveu que consta Múltiple, Vertical i Imatges als menús corresponents.
 • Al menú Opcions a mostrar, cal triar les imatges de cada animal a la casella rectangular. Cada nom en una casella diferent. Les caselles que siguin correctes, cal marcar-les clicant al quadradet que les precedeixen. Podeu afegir o eliminar qualsevol casella, així com canviar-la de lloc o ordre amb els botons puja i baixa.
 • Finalment, queda escriure el missatge que voleu que llegeixi l’alumne/a quan la resposta sigui correcta, a la casella Correcte -MOLT BÉ-, i el que ha de llegir quan la resposta no sigui correcta i a la casella Incorrecte, FIXA-T'HI BÉ.
 • També cal indicar la puntuació que obtindrà l’alumne/a per a cada cas.
 • Cliqueu al botó Desa, que es troba a la part superior dreta de la pantalla d’edició de pregunta.
 
 
 • Previsualitzeu.
 
 
Amunt
 
de les comarques gironines. Curs 2007-2008