Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2001-2002 
Memòria del treball en format AcroRead 
PÓgina Web

 
Títol: La competència bàsica TIC a l'ensenyament primari. Proposta d'activitats
Autoria: Victòria Bescós Calleja
Modalitat: A: curs escolar sencer.
Característiques: El treball cosnta de 345 pàgines, dividides en una introducció i quatre annexos. 1, 2, 3, 4
Orientació del treball: Material per ser utilitzat a l'aula a totes les àrees de l'educació primària.
Temes i/o Identificadors: TIC; ensenyament primari; educació primària; competències bàsiques; àrees curriculars de l'ensenyament primari.
Destinataris: Educació primària.
Resum: El treball recull tres annexos amb propostes d'activitats per fer a l'aula corresponents a cadascú dels cicles i un quart annex dedicat al professorat com ajut a la realització i disseny de les activitats.
Les activitats són de dos tipus: 
- Activitats que es fan amb un software informàtic.
- Activitats en web.