Anar a pàgina inicial

RELIGIÓ I CREENCES

En parlar de la religió dels romans, hom sol pensar d’antuvi en els déus olímpics, en els temples i els sacrificis. Els textos, en aquest aspecte, podrien ser innombrables, però servirien més per a una classe de mitologia que per al professor de religió. Atès que, actualment, aquesta assignatura se centra en la religió catòlica o en la cultura religiosa, els textos escollits no parlen de la religió oficial dels romans, sinó que bona part d’ells es refereixen al fet religiós, a l’organització del culte que va lligada a qualsevol professió religiosa, o la fe popular, contaminada sovint de superstició. D’antuvi, pot semblar que estan en el límit extrem de la tasca del professor de religió o que la banalitzen, però, mirat amb profunditat, no hi ha dubte que poden contribuir a eixamplar horitzons (si més no per contrast i per comparació) i que poden aportar elements de reflexió als alumnes interessats per la religió. Un darrer apartat se centra en el naixement i l’evolució del cristianisme dintre d’una cultura pagana, com ho era la que dominava en la societat romana.

Continguts

1.         Sentiment religiós i cultes primitius.

2.         Col·legis sacerdotals. Persones dedicades al culte religiós.

3.         Creences i pràctiques supersticioses.

4.         Del paganisme al cristianisme.