Catalogació | Anàlisi material | Descripció | Estructura | Context | Síntesi
  Palau de la Música Catalana
 
Projecte d'ampliacióEstà previst fer una nova ampliació, segons el projecte d'Oscar Tusquets que s'ha presentat a "La Vanguardia" (6.2.98), tirant a terra l'església de Sant Francesc de Pàola.