Recull de documents administratius
Índex

La memòria
Tractament personal
Estructura i fraseologia
1. Identificació
2. Nucli del text
3. Annexos
Remarques
Esquema
Exemple

Gabinet de Llengua Catalana de la UAB