ACTIVITATS EN LÍNIA
 

 
Escolliu l'activitat que desitgeu realitzar. Recordeu, però, que primer haureu d'imprimir-vos el diari de ruta i complimentar-lo en acabar la sessió.
 
UNA MICA DE TOT
 
COMPRENSIÓ LECTORA
Llegeix aquesta lectura i després realitza aquestes sis activitats.
 
 
 
LECTURA: MIREM LA PREMSA
 
 
 
 
 
A TOC DE SOL
Recorda d'imprimir-te el diari de ruta i anar-lo omplint!!!