Inici
 
       
  EXERCICIS  
       
       
 
finestra wiris 1
Exercici d'aplicació del teorema del valor mig.  
       
 
finestra wiris 2
Càlcul d’integrals definides aplicant la regla de Barrow.  
       
 
finestra wiris 3
Càlcul d’àrees de trapezis mixtilinis.  
       
 
finestra wiris 4
Càlcu del l'àrea del recinte limitat per dues funcions.  
       
 
finestra wiris 5
Càlcul d’una integral definida numèricament utilitzant el mètode dels trapezis.  
       
 
finestra wiris 6
Càlcul de l ’àrea limitada per l’eix d’ordenades la gràfica de f(x) i les rectesy=a i y=b.  
       
   
  inici  
inici