APLICACIÓ DEL CÀLCUL INTEGRAL AL CÀLCUL D' ÀREES    
Activitats d'anàlisi amb Wiris
arelano@xtec.cat
 
  "VIOLÍ PENJAT DE LA PARET" Pablo Picasso (1913)        
 
  Descripció, continguts, objectius ...    
 
  Relació de finestres Wiris    
 
 
Exercicis