Inici
 
       
  A. DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT  
       
   
Aquest projecte està adreçat a l'alumnat de segon de batxillerat per reforçar i ampliar els coneixements relacionats amb l'integral definida i el càlcul d'àrees, amb l'ajut de la calculadora Wiris. Abans de treballar la unitat es suposa que l'alumnat té un coneixements bàsics del funcionament de la calculadora. Podeu trobar una introducció a l'ús d'aquesta calculadora en fitxes en:

http://www.xtec.cat/fie/mates/sessions/fitxes/index.htm

Cadascuna de les pàgines d'aquesta unitat comença amb una petita introducció teòrica i després podem trobar alguns dels següents elements:

 
  - Pràctica, que consisteix en alguna finestra interactiva de la Wiris, on es reforcen alguns dels coneixements teòrics.  
  - Exercicis, alguns exercicis per practicar els coneixements teòrics introduïts que poden tenir alguna  
  Ajut - Ajuda o  
  - Solució  
       
  B. ORIENTACIONS PEL PROFESSORAT  
       
    Continguts  
       
  └rees de trapezis mixtilinis 1. Àrees de trapezis mixtilinis  
  Teorema del valor mitjÓ 2. Teorema del valor mitjà  
  Algunes propietats de la integral definida 3. Algunes propietats de la integral definida  
  Aplicaciˇ de la integral al cÓlcul d'Órees 4. Aplicació de la integral al càlcul d'àrees  
  └rea entre les grÓfiques de dues funcions 5. Àrea entre les gràfiques de dues funcions  
  Integraciˇ numŔrica pel mŔtode dels trapezis 6. Integració numèrica pel mètode dels trapezis  
  Integració numèrica pel mètode dels trapezis 7.Àrea limitada per l’eix d’ordenades la gràfica de f(x) i les rectesy=a i y=b.  
       
    Objectius didàctics  
       
    1. Fer aproximacions successives del valor de l’àrea d’un trapezi mixtilini.  
    2. Enunciar i comprendre el teorema del valor mitjà del càlcul integral.  
    3. Calcular l’àrea de trapezis mixtilinis.  
    4. Calcular àrees de regions planes.  
    5. Conèixer el funcionament bàsic de la calculadora Wiris.  
       
   

Utilització de l'activitat a l'aula

 
   
 
   

Aquesta activitat es realitzarà un cop s’han explicat a classe els continguts teòrics més importants, i s’han fet alguns exercicis tipus de càlcul d’àrees. L’activitat està pensada per reforçar i ampliar els coneixements, es durà a terme a l’aula d’informàtica i prèviament es farà un classe explicant els coneixements bàsics del funcionament de la calculadora Wiris.

 
       
   
  inici  
inici