Inici
 
       
  RELACIÓ DE FINESTRES WIRIS  
       
       
 
finestra wiris 1
Càlcul de l’àrea sota una corba utilitzant diferents aproximacions (Per rectangles superiors i inferiors) comparant els resultats al augmentar el nombre de divisions de l’interval horitzontal amb el resultat exacte. Àrees de trapezis mixtilinis  
       
 
finestra wiris 2
Teorema del valor mitja del càlcul integral. Trobar “a ma “ l’atura mitjana que ens fa que s’iguali l’àrea del trapezi curvilini i l’àrea del rectangle.  
       
 
finestra wiris 3
Càlcul de l’àrea compresa entre la gràfica d’una funció i l’eix d’abscisses. Visualitzar el problema del signe de la funció i la necessitat d’introduir el valor absolut en les integracions dels diferents intervals on canvia el signe.  
       
 
finestra wiris 4
Àrea compresa entre les gràfiques de dues funcions. Visualitzar les funcions, els punts d’intersecció i les àrees compreses.  
       
 
finestra wiris 5
Càlcul de l’àrea utilitzant el mètode dels trapezis. Visualitzar gràficament la expressió algebraica. Visualitzar els resultats en augmentar el nombre de divisions. Experimentar amb integrals ‘difícils’ integrar.  
       
 
finestra wiris 6
Càlcul de l ’àrea limitada per l’eix d’ordenades la gràfica de f(x) i les rectesy=a i y=b. Veure diferents exemples.  
       
   
  inici  
inici