ERTIS, Espai de Recursos per al Treball Interdisciplinari a la Secundària
 
 
 
 
Altres propostes didàctiques interdisciplinàries

Properament publicarem en aquesta pàgina un seguit de propostes didàctiques interdisciplinàries que es poden trobar amb facilitat, sigui a la xarxa, sigui a través de les entitats que en són responsables.