ERTIS, Espai de Recursos per al Treball Interdisciplinari a la Secundària
 
 
 
 
Experiències

En aquesta pàgina publicarem un seguit d'experiències d'arreu del món que considerem reeixides en el terreny de la interdisciplinarietat