ERTIS, Espai de Recursos per al Treball Interdisciplinari a la Secundària
 
 
 
 
Testimonis

En aquesta pàgina recollirem testimonis de professors i de grups d'alumnes que hagin fet algun treball interdisciplinari interessant i vulguin donar-lo a conèixer.

Podeu enviar-ne a atomas@pie.xtec.es