ERTIS, Espai de Recursos per al Treball Interdisciplinari a la Secundària
 
 
 
 
Continguts transversals

L’actitud d’observar sistemàticament com a font de coneixement.

Valoració positiva de l’esforç que requereix l’estudi com a mitjà de coneixement.

Valoració del pacte i diàleg, que requereix la convivència, en quant que aquests valors i actituds ens permeten un major grau de resultats personals i socials.

Conscienciació de la necessitat d’obtenir informació precisa per tal de dur a terme un projecte.

Conscienciació dels drets i dels valors de l’ésser humà (amistat, llibertat, solidaritat...).

Apreciació dels valors estètics de les obres d’art, de disseny i de comunicació visual, en tant que formen part del nostre patrimoni cultural que cal respectar, conservar i millorar.

Pendent de revisar d'acord amb la LOCE o la llei que la substitueixi.