ERTIS, Espai de Recursos per al Treball Interdisciplinari a la Secundària
 
 
 
 

A punt de fuga

per entendre... la perspectiva