ERTIS, Espai de Recursos per al Treball Interdisciplinari a la Secundària
 
 
 
 
Glossari

Pla del quadre
Pla geomètric
Línia de terra
Punt de vista
Punt principal
Distància principal
Línia d’horitzó
Raigs visuals
Angle visual
Perspectiva frontal
Perspectiva
Visor
Observador
Projecció cònica
Projecció cilíndrica
Projecció ortogonal
Raig projectant
Pla de projecció