ERTIS, Espai de Recursos per al Treball Interdisciplinari a la Secundària
 
 
 
 

L'ombra del bandoler

per entendre... l'impacte dels incendis forestals