Lloc fet principalment d'obra en el qual es trepitja el raïm i on el most es transforma en vi. Actualment es troben cups fets de formigó recobert interiorment per resines especials o mosaic envidriat. També es fan de poliester i d'acer inoxidable, sent aquestes últimes les millors per l'almagatzematge del vi.