HIDROGRAFIA: LES AIGÜES

Al Baix Penedès no hi ha cap riu, només rieres i torrents: Des del Montmell baixen les aigües en tres direccions.

-per un costat, la riera de Marmellar, que va a parar al riu Foix.

-per l'altre, el torrent de Pedrafita, que va al riu Gaià.

-la part central desguassa per la riera de la Bisbal, que rep les aigües de nombrosos torrents. Per una banda recull les que vénen de Santa Cristina, la riera d'Albinyana i la serra d'Albinyana. Per l'altra, el torrent de la Costa, el de les Quatre Fites, i, just al Vendrell, el de Santa Oliva (o de Banyeres) i el torrent del Lluc. Desemboca a Sant Salvador, a l'indret anomenat "les Madrigueres".

-altres torrents van a parar directament al mar: el torrent dels Aragalls a Sant Salvador, el torrent de la Cobertera a Calafell i el torrent de Cunit.

(inici)