Aquesta és la pàgina de la Cordinadora de Mestres d'ESO de Catalunya, que representa el col·lectiu de mestres que amb la Reforma LOGSE vam accedir a fer classes a l'ensenyament secundari. Des de la nostra incorporació als centres de secundària hem anat plantejant una sèrie de reivindicacions recollides al nostre Manifest.

 

Breu resum històric
La creació de la Coordinadora al 2001 fou precedida de moviments de mestres d'ESO arreu de Catalunya (comarques lleidatanes, terres de l'Ebre, comarques gironines, àrea metropolitana de Barcelona...) que amb l'entrada als instituts vèiem perillar l'estabilitat a l'etapa del primer cicle d'ESO, que substituïa els anteriors cursos de 7è i 8è d'EGB. La lluita per l'estabilitat ha estat una constant, així com d'altres reivindicacions expressades al Manifest. Es feren dues recollides massives de signatures que foren entregades al Departament d'Ensenyament. Paral·lelament es presentà al Parlament de Catalunya una proposició no de llei i representants de la Coordinadora assistiren a diverses meses de negociació. Les reivindicacions foren considerades fins i tot pel president de la Generalitat, Pasqual Maragall, que adreçà una carta a la Coordinadora. Amb tot, no fou fins a la signatura del pacte per a la millora de l'ensenyament secundari al 2006 quan apareixen algunes de les reivindicacions del col·lectiu en un document de compromisos, la més important de les quals és la garantia d'estabilitat a secundària en cas de supressió de plaça.
El col·lectiu, tanmateix, no creiem que estiguin recollits tots els punts del Manifest i segiim reivindicant allò  pendent, com l'accés diferenciat al cos A i la completa equiparació econòmica.Estem ampliant la informació de la nostra base de dades. Si us plau, ompliu el formulari i envieu-nos-el, encara que anteriorment ens hàgiu enviat el e-mail.

Nom: E-Mail: IES:

Titulació (Mestre/ Mestre i Llicenciat/ Llicenciat):


Especialitat que exerceixes com a mestre d'ESO: Situació administrativa:

Podeu  posar-vos en contacte a m.eso@mesvilaweb.cat

AMB EL SUPORT DE:

CCOO ENSENYAMENT         USTEC-STEs i


© Coordinadora de Mestres d'ESO de Catalunya. 2009